Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ara sınav ve Mazeret sınav tarihleri

a) Ara Sınavların,  27 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında,

b) Çift Anadal/Yandal Programlarında öğrenimine devam eden öğrencilerden; Anadal programı derslerine ait ara sınav saati ile Çift Anadal/Yandal programı derslerinin ara sınav saati çakıştığı için Çift Anadal/Yandal Programı ara sınavlarına giremeyenlerin mazeret ara sınavlarının, 08 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında,

c) Hastalık raporu alan öğrencilerin sınav tarihine kadar olan konulardan sorumlu olmak üzere mazeret sınavlarının 08 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.