Resmi Gazete’de 23.07.2016 tarih ve 29779 sayı ile yayımlanan 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında 23.09.2016 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen 667 sayılı KHK uygulama esaslarının 10 uncu maddesi uyarınca sınav yapılacak olan (240 AKTS ders alıp başarısız dersi olan) öğrenciler için

Resmi Gazete’de 23.07.2016 tarih ve 29779 sayı ile yayımlanan 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında 23.09.2016 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen 667 sayılı KHK uygulama esaslarının 10 uncu maddesi uyarınca sınav yapılacak olan (240 AKTS ders alıp başarısız dersi olan) öğrenciler için


 Birinci sınavın 05 - 09 Haziran 2017 tarihleri arasında,


 İkinci sınavın 03 - 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.