Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ

Eğitim, araştırma ve endüstriye hizmette vazgeçilmez olmak

 

MİSYONUMUZ

Farklı mühendislik alanlarında; konusunda yetkin, araştıran, sorgulayan, bağımsız düşünce yeteneğine sahip, yaratıcı, yeniliklere öncülük edebilecek mühendisler yetiştirmek

Evrensel nitelikte araştırmalarla özgün bilgi üretmek, teknoloji geliştirmek ve yaymak

Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği yaparak toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılamak