İletişim

İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
34320 Avcılar, İstanbul

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İbrahim YUSUFOĞLU
yusufogl@istanbul.edu.tr
0 212-473 70 61

Bölüm Başkan Yardımcıları
Prof.Dr. Gökhan ORHAN
0212 473 70 70 / 17797
gorhan@istanbul.edu.tr

Doç.Dr. Derya DIŞPINAR
0212 473 70 70 / 17697
deryad@istanbul.edu.tr

Sekreterlik
Aygül RAHAT
0212 473 70 70 / 17629
aygul@istanbul.edu.tr

10/09/2013
4753 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00