Tez çalışması: Ani katılaşmış Al2Cu

web-2
Ani katılaşmış Al2Cu

Hüseyin Özdeş, İlker Erdeniz
Bitirme Tezi
2024 Al alaşımının SIMA yöntemi ile kalıp dolum kabiliyetinin incelenmesi

01/12/2012
1823 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00