BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Tez yazım formatına uygun olacak şekilde hazırlamış olduğunuz Bitirme Projesi I veya II raporlarınızı  03 Ocak 2018 Tarihine kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim etmeniz gerekmektedir.

Bitirme Projesi I raporları spiral ciltli 1 (bir) nüsha ve Bitirme Projesi II raporlarının ise yine spiral ciltli 3 (üç) nüsha olacak şekilde ve KAPAK SAYFALARI TEZ DANIŞMANI tarafından imzalanmış halde teslimi gerekmektedir.

NOT: 03 Ocak 2018 tarihinden sonra verilecek olan tezler değerlendirilmeye alınmayarak BÜTÜNLEME sınavına kalacaktır.

Bölüm Başkanlığı

21/12/2017
87 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00