2017 ULUSLARARASI BİLİM ÖDÜLÜ

2017 ULUSLARARASI BİLİM ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Ataç BAŞÇETİN, Dr. Deniz ADIGÜZEL, Dr. Serkan TÜYLÜ ve Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU tarafından hazırlanan “Radiological Impact Assessment of Uranium Mine Deposit” isimli çalışmayı sunan Bölümümüz Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU, Uluslararası Çok Disiplinli Bilim Konferansı 2017 Ödülüne layık görülmüştür.

27 Haziran – 6 Temmuz 2017 tarihlerinde Albena’na düzenlenen  “International Multidiciplinary Scientific Conference” isimli konferansa 1500 bilim insanı katılarak yüzlerce bilimsel çalışma sunulmuştur. Farklı disiplinleri kapsayan ve bilim insanları için çalışmalarını sundukları önemli bir bilimsel platformlardan olan ve mühendislik alanındaki en geniş kapsamlı bu konferansın başlıca konuları; Madencilik,  Nükleer Teknolojiler,  Jeoloji, Hidrojeoloji, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Uygulamalı Çevre Jeofiziği, Cevher Hazırlama, Petrol ve Gaz Arama, Jeoinformatik, Jeodezi ve Maden Arama, Hidroloji ve Su Kaynakları, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama, Orman Ekosistemleri, Deniz ve Okyanus Ekosistemleri, Zeminler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Temiz Enerji Teknolojileri, Yeşil Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri, Kirlenme ve İklim Değişikliği, Ekoloji ve Çevre Korunması, Çevresel Ekonomi, Eğitim ve Akreditasyon, Micro ve Nano Teknolojiler, Bioteknoloji, Uzay ve Uydu Teknolojileri ve Sibernetiktir.

Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU, bu konferansa İstanbul Üniversitesi adına Bölümümüzden iki bilimsel bildiri ile katılmıştır. Sözlü olarak sunulan bu bildirilerden;  “Radiological Impact Assessment of Uranium Mine Deposit” isimli bildirisi konferansa katılan delegelerin büyük çoğunluğunun oylarını alarak ödüle layık görülmüştür.   Çok sayıdaki ülkeden gelen yüzlerce bilim insanı arasından Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU’nun ödülünün takdimi sırasında Ülkemizin, Üniversitemizin ve Bölümümüzün anılarak seçkin bilim insanları tarafından ödüle layık görülmesi bizleri onurlandırmıştır.

Bölümümüze ödül getiren çalışmaları ve sunumu nedeniyle, Sayın Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU’nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

09/08/2017
424 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00