BİTİRME PROJESİ I VEYA II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

BİTİRME PROJESİ I VEYA II DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

Tez yazım formatına uygun olacak şekilde hazırlamış olduğunuz Bitirme Projesi I veya II raporlarınızı 22 Mayıs 2017 tarihine kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim etmeniz gerekmektedir.

Bitirme Projesi I raporları spiral ciltli 1 (bir) nüsha ve Bitirme Projesi II raporlarının ise yine spiral ciltli 3 (üç) nüsha olacak şekilde ve KAPAK SAYFALARI TEZ DANIŞMANI TARAFINDAN İMZALANMIŞ halde teslimi gerekmektedir.

22 Mayıs 2017 tarihinden sonra verilecek olan tezler değerlendirilmeye alınmayarak BÜTÜNLEME sınavına kalacaktır. Bütünleme sınavına kalan öğrencilerimizin, raporlarını 19 Haziran 2017 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Bitirme Projesi II Final Sınavı Tarihi: 2 Haziran 2017

Bitirme Projesi II Bütünleme Sınavı Tarihi: 23 Haziran 2017

Bölüm Başkanlığı

02/05/2017
204 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00