BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNDEN BÜTÜNLEMEYE KALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

BİTİRME PROJESİ I VE II DERSLERİNDEN BÜTÜNLEMEYE KALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Tez yazım formatına uygun olacak şekilde hazırlamış olduğunuz Bitirme Projesi I veya II raporlarınızı  13 Haziran 2016 Tarihine kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim etmeniz gerekmektedir.

Bitirme Projesi I raporları spiral ciltli 1 (bir) nüsha ve Bitirme Projesi II raporlarının ise yine spiral ciltli 3 (üç) nüsha olacak şekilde ve KAPAK SAYFALARI TEZ DANIŞMANI tarafından imzalanmış halde teslimi gerekmektedir.

NOT: 13 Haziran 2016 tarihinden sonra verilecek olan tezler değerlendirilmeye alınmayarak başarısız sayılacaktır.

Doç. Dr. İlgin KURŞUN

Bitirme Projesi Komisyon Bşk.

25/05/2016
866 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00