BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL ÖĞRENCİ KAPSAMINDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA KRİTERLERİ

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL ÖĞRENCİ KAPSAMINDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA KRİTERLERİ

Bölümümüz öğrencilerinin özel öğrenci kapsamında başka üniversiteden ders alma kriterleri ile ilgili 29.03.2016 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararı aşağıdadır.

Fakültemiz öğrencilerinin özel öğrenci kapsamında başka üniversiteden ders alma kriterlerinin aşağıdaki gibi kabul edilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Toplantı Yeri : Dekanlık Kurul Odası

Toplantı Tarihi : 29/03/2016

Toplantı No : 13/(Oturum 1)

Karar No : 10

1- Özel öğrenci kapsamında başka bir üniversiteden alınacak dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programında okutulan dersler ile aynı ya da daha fazla krediye sahip olmalıdır.
2- Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olmalıdır.
3- Öğrencinin talep ettiği yılda kayıtlı olduğu lisans programının taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip bir lisans programından özel öğrenci kapsamında ders alınabilir.
4- İlk defa alınacak dersler özel öğrenci kapsamında alınamaz, daha önce alıp başarısız olunan dersler alınabilir.
5- Mezun olabilecek durumundaki öğrenciler, ilk defa alacağı en fazla 2 dersi alabilir.
6- Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programında ilgili dönemde açılmış olan dersler alınamaz.
7- Ders alma talebinde bulunan öğrencilerin talepleri bölüm intibak komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

08/04/2016
968 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00