BÖLÜM EĞİTİM AMAÇLARI

Maden Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Tanımlanan Program Eğitim Amaçları

Maden Mühendisliği Programımız için ifade edilen özgörü ve özgörev tanımına uygun olarak belirlenen program eğitim amaçları:

Temel bilimleri maden mühendisliği alanında kullanabilen, yerüstü ve yeraltı madenciliği ile cevher ve kömür hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip, karşılaştığı mühendislik sorunlarına doğru ve analitik düşünerek çözüm getirebilen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni fikirler üretebilen ve kendine güvenen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kendi alanına uygulayabilen, ülkenin maden kaynakları hakkında yeterli bilince sahip olan, dünya ve ülke madenciliğindeki gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması bilincine sahip ve kendine özgüveni ile fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, kendini iyi bir şekilde ifade eden, etik kuralları dikkate alan  ve insanlarla iletişimde başarılı maden mühendisleri yetiştirmektir.

Bölümümüz, toplumsal ve çevresel sorunların bilincinde olarak, meslek alanlarında ortaya çıkabilecek yeni problemlere ve durumlara uyum sağlayabilen, üretken ve yenilikçi mühendisler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda lisans programı mezunlarımızın kısa vadede erişmeleri beklenilen kariyer hedefleri şunlardır:

  • Maden veya cevher hazırlama mühendisliği veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren, önde gelen kurum ve şirketlerce teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici konumlarında tercih edilmek,
  • Çok disiplinli projelerde lider veya başarılı bir takım üyesi olarak çalışmak,
  • Lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına devam etmek,
  • Mesleklerine ve topluma hizmet amacıyla mesleki ve sosyal etkinliklere katılmak.
20/01/2016
1008 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00