VİZYON VE MİSYON

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİSYON VE VİZYONU

Maden Mühendisliği Bölümü Özgörevi (Misyon)

1-Çağdaş ve dinamik, bilimsel bir eğitim vererek Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve mühendislik uygulamalarını takip eden, güncel teknolojiyi ve bilimsel cihazları kullanan, konusunda yetkin, çalışmalarını sorumluluk bilinciyle gerçekleştiren, bağımsız düşünce yeteneği, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerine sahip çağdaş maden mühendisleri ve araştırmacılar yetiştirmek,

2-Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve mühendislik projeleri yürüterek özgün bilgiler üretmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve yaymak,

3-Projelerden elde edilen bulguları toplumun ve endüstrinin yararına sunmaktır.

Maden Mühendisliği Bölümü Özgörüsü (Vizyon)

1-Bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilebilen lisans ve lisansüstü eğitim programları oluşturmak,

2-Maden mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirme, özgün bilgiler ve faydalı modeller üretme hedefli araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

3-Endüstriyel madencilik ve mühendislik problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaktır.

18/01/2016
738 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00