Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarı

Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarı KALİTE POLİTİKASI için Lütfen TIKLAYINIZ!!!

Deney başvurusu sırasında izlenecek yöntem:

*Müşteri, deney isteğini yazılı olarak İÜ-MMB ADL’ye ait “F404-1 Deney Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen ek belgeler ile yapar. (Bu formun ekinde  http://muhendislik.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/12/Döner-sermaye-Hizmetleri-başvuru-Dilekçesi.doc  linkinde bulunan başvuru dilekçesi ve Laboratuvarın bağlı olduğu İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Birimi’ne deney ücretinin yatırıldığına dair belge, dekont veya fatura verilmelidir.)

*Müşteri bu belgelerle İÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına müracaat eder (Faks yoluyla, Kargo yoluyla ya da elden). Müşteri, hizmet almak istediği iş kapsamında yazılı başvurusunu yaptıktan sonra deney numunesini Elden, Posta ya da Kargo yoluyla İÜ-MMB ADL’ye gönderilmesini sağlar.

*Müşteri teslimat şeklini, numune miktarını ve cinsini “F404-1 Deney Başvuru Formu”’nda belirtmelidir.

*Laboratuvar Sorumlusu veya numune kabulü konusunda yetkilendirilen personel müşterinin başvuru evraklarını gönderme durumunu ve kaydını kontrol eder. Kaydı olmayan ya da onaylanmayan müşterinin numuneleri geri gönderilir.

*Laboratuvar Sorumlusu veya numune kabulü konusunda yetkilendirilen personel kaydı bulunan müşterinin numunelerini kabul eder, numunede herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse numune teslim alınmaz ve iade edilir.

L404-1-Deney Listesi için Lütfen TIKLAYINIZ!!!

Müşteri memnuniyeti ve şikayetleri ile ilgili “F407-1-Müşteri Memnuniyeti Anket ve Değerlendirme Formu”‘nu doldurarak deniza@istanbul.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 

14/01/2014
1414 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00