Eğitim Amaçlarımız

Eğitim Amacımız 1: Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programında edinilen bilgileri kullanarak sanayinin problemlerine çözüm üretebilmek, tasarım yapabilmek, ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek ve özgür düşünebilmek.

Eğitim Amacımız 2: Farklı disiplinlerden bilgiye erişebilmek ve bu bilgi kaynaklarını kullanabilmek.

Eğitim Amacımız 3: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

Eğitim Amacımız 4: Türkçe ve İngilizce iletişim kurabilmek, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.