Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya Mühendisliği, daha konforlu, daha güvenli ve daha iyi şartlarda yaşamamız için, maddelerin büyük ölçekte dönüştürülmesini inceleyen ve bu alanda uygulamalar yapan bir mühendislik dalıdır. Bu dönüşümler, maddeleri istenen amaçlara uygun daha faydalı maddelere veya enerjiye dönüştürürler ve kimya, petrol, ilaç, elektronik endüstrilerinde önemli bir yer tutarlar.  

Kimya Mühendisliğinin kimyadan en önemli farkı bu dönüşümlerin büyük ölçekte gerçekleştirilmesidir. Büyük ölçek kavramı öznel ve bağıl bir kavramdır ama genel olarak büyük ölçek, endüstriyel ve değer üreten ölçek olarak ifade edilebilir. Bu tanım açısından bakıldığında, Kimya mühendisliği uygulamaları, yani maddelerin endüstriyel ölçekte, daha faydalı ve istenen maddelere dönüştürülmesi işlemi binlerce yıldır gerçekleştirilmektedir. Örneğin M.Ö. 300 yıllarında  Romalılar, kireç ve kalsine edilmiş kalsiyum karbonatı kullanarak çimento üretimine başlamışlardır. Bu ve benzeri işlemler birer kimya mühendisliği süreci olmasına rağmen modern anlamda kimya mühendisliği 20 yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.

Kimya Mühendisliği teknolojinin birçok alanında kullanılan ve bu alanları etkileyen bir mühendisliktir. Geniş anlamıyla kimya mühendisleri, maddelerin üretimini ve dönüşümünü sağlayan süreçleri tasarlar ve bu süreçleri gerçekleştirirler.  Bu amaçla kimya mühendisleri laboratuvardaki deneylerle başlar, büyük ölçekteki süreci tasarlar ve ticari ölçekte bu süreçleri gerçekleştirirler.

Çok sayıda endüstri alanı, madde veya malzemelerin sentezi ve işlenmesine dayandığından, Kimya Mühendisliği çok talep ve ilgi gören bir mühendislik alanıdır.  Kimya Mühendisliğinin geleneksel uygulama alanları olan petrol, kimyasal madde üretimi ve enerji sektörlerine ek olarak,  biyoteknoloji, ilaç, elektronik cihaz üretimi ve çevre konusundaki uygulamalar ve fırsatlar artmaktadır.  Kimya mühendisleri, gördükleri benzersiz eğitim sayesinde, maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal dönüşüm süreçlerini içeren bu endüstri alanlarında gerekli temel mühendistirler.  Örneğin bir kimya mühendisi, kimya endüstrisinde, önemli elektrik, optik ve mekanik özelliklere sahip yeni polimerlerin elde edilmesi konusunda araştırma yapabilir.  Bu kimya mühendisi yalnızca polimerin kimyasal sentezini değil aynı zamanda bu polimerin endüstriyel ölçekte üretimini, akışını ve işlenmesini de gerçekleştirir. Biyoteknolojide kimya mühendisleri, mikroorganizmaları ve enzimleri kullanarak yeni ilaçların sentezini gerçekleştiren üretim tesislerinin tasarımından sorumludurlar.   Çevre konusundaki birçok uygulama kimya mühendisliği ile ilişkilidir. Kimya mühendisleri çevreye zararlı maddelerin yok edilmesi için katalitik dönüştürücülerin veya diğer kimyasal süreçlerin tasarımını gerçekleştirebilirler.   

Bu mesleki uygulamaları gerçekleştirebilmek için, kimya mühendisi, teknolojik üretim süreçlerindeki bilimsel ve mühendislik prensiplerini tam olarak bilmelidir. Bu nedenle kimya mühendisliği eğitim programlarında, temel bilim derslerinden sonra, uygulamalı matematik, madde ve enerji denklikleri, termodinamik, akışkanlar mekaniği, enerji ve kütle transferi, ayırma teknolojileri, kimyasal reaksiyon kinetiği, reaktör tasarımı ve proses tasarımı derslerine yer verilir.