Kimya Mühendisliği Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Bölümümüzün vizyonu, ulusal ve uluslararsı düzeyde saygın ve sürekli olarak gelişme gösteren bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerine ulusal ve uluslararası nitelikli eğitim ve öğretim vererek, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, tasarımlar yapabilen, mesleğinde yetkin, ekip çalışmasına uyumlu ve özgür düşünebilen elemanlar yetiştirmektir. Bunları yaparken de araştırma-geliştirme faaliyetleriyle bilime katkı sağlamaktır.