İz Bırakanlar

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Ünal Sanıgök
 • Prof. Dr. Murat Orbay
 • Prof. Dr. Mualla Tuğtepe
 • Yard. Doç. Dr. Zerrin Baban

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Hüseyin Gülensoy
 • Prof. Dr. İsmet Gürgey
 •  Prof. Dr. İlker Kayadeniz
 • Prof. Dr. Sevgi Tanın
 • Prof. Dr. Celalettin Ustaer
 • Doç. Dr. Tercan Bonçe
 • Dr. Gülçin Benli
 • Dr. Gökhan Aktepe

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Umur Dramur
 • Prof. Dr. Ahmet Aydın
 • Prof. Dr. Beşir Tatlı
 • Prof. Dr. Emin Ulusoy
 • Dr. İrfan Ünlüsayın
 • Uzman Emel Keskinocak