İstanbul Üniversitesi

Lisans

Kimya Mühendisliği Bölümü


Mezunların Öğrenme Çıktıları

 

Bilgi

  • Kuramsal: Matematik, fizik, kimya ve kimya mühendisliği konularında yeterli alt yapıya sahip olmak. Kimya Mühendisliği alanında kuramsal, tasarım, analiz, kontrol ve laboratuar uygulamaları ile ilgili bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek.
  • Uygulama: Kimya mühendisliği problemlerini tanımlamak ve çözüm geliştirmek amacı ile uygun yöntemleri seçmek ve uygulamak.
  • Kimya mühendisliği proseslerini analiz etme ve tasarlama becerisi. 

Beceri

  •  Ar-Ge amacı ile, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
  •  Kimya mühendisliğine ait programları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
  • Bireysel ve ekip olarak çalışma becerisi, sorumluluk alma.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

  • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
  • İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
  • Laboratuvar ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı ve çevre güvenliği bilinci.

Kabul Koşulları

ÖSYM nin yaptığı sınavda bu bölümü kazanmış olmak.

Mezuniyet Koşulları

Ders başarısı için, yılsonu sınavında en az 50 not alınması gerekmektedir. Yıliçi ve yıl sonu notlarının % 50 si alınarak oluşturulan yılsonu başarı notu toplamının en az 40 olması gerekmektedir.

Yüksek öğretimde Kimya Mühendisliği alanında 240 AKTS krediye tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

 

Alınacak Derece / Ünvan

 

Kimya Mühendisi

06/12/2013
21454 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00