İstanbul Üniversitesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Kimya Mühendisliği, çeşitli hammaddelerin, istenen ürünlere ve enerjiye dönüşümünü gerçekleştiren bir mühendislik alanıdır, 1850 yılından sonra ortaya çıkmıştır.  Fakat Kimya mühendisliğinin gelişimi,  Temel İşlemler kavramının ortaya çıkışı ile gerçekleşmiştir. Temel İşlemler kavramı 1887 de George E.  Davis tarafından bulunmuştur.  Hammaddelerin istenen ürünlere ve enerjiye dönüşümünü gerçekleştiren proseslerde bulunan temel fiziksel değişiklikler anlamına gelir ve Kimya Mühendisliğinin temelini oluşturur.  1916 yılında Arthur Dehon Little, farklı kimyasal üretim proseslerinde yer alan temel işlemlerin aynı fiziksel mekanizmalara dayandığını belirtmiş ve bu temel işlemlerin hangi endüstri dalında olursa olsun aynı şekilde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Kimya Mühendisliği Temel İşlemleri beş ana sınıfa ayrılır.

  1. Akışlanların nakli, filtrasyon, akışkanlaştırma gibi akışkan akışı prosesleri
  2. Buharlaştırma ve kondenzasyon gibi ısı transferi prosesleri
  3. Gaz absorpsiyonu, destilasyon, ekstraksiyon ve kurutma gibi kütle transferi prosesleri
  4. Gaz sıvılaştırılması gibi termodinamik prosesler
  5. Boyut ufaltma gibi mekanik prosesler

Türkiye’ nin ilk Kimya Mühendisliği Bölümü olan İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1936 yılında kurulmuştur.  Bu bölüme bağlı olan Temel Ameliyeler Kürsüsünün ismi 1981 yılında Temel İşlemler Termodinamik Anabilim Dalı olmuştur.

Temel İşlemler Termodinamik Anabilim Dalında 5 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalı öğretim üyeleri, Kimya Mühendisliği lisans eğitim programında yer alan 13 adet dersi vermektedir ayrıca Mühendislik Fakültesinin diğer lisans programlarında yer alan Termodinamik dersleri de Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.  

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalında, Küte transferi, Termodinamik, Isı Transferi, Proses Dinamiği ve Kontrol alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri de yaptırılmaktadır. 2013- 2014 öğretim yılında Anabilim dalı bünyesinde 40 dan fazla lisansüstü öğrencisi eğitim görmektedir. 

Bütün bu öğretim faaliyetlerinin yanında, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalında sıvı – sıvı dengeleri, sıvı – buhar dengeleri, ekstraksiyon, adsorpsiyon, esansiyel yağlar, proses dinamiği ve kontrol konularında bilimsel araştırma, proje ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı bünyesinde gaz kromatografisi, gaz kromatografisi- kütle Spektrometresi, UV spektrometresi, mikro dalga ekstraksiyonu, süperkritik akışkan ekstraksiyonu, ultra ses ekstraksiyonu, kırılma indisi ölçme ve Karl Fisher cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar kimya mühendisliği bölümünde yürütülmekte olan bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca bu cihazlarla diğer resmi ve özel kuruluşlara döner sermaye mevzuatı kapsamında analiz hizmeti verilmektedir.

05/12/2013
13099 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00