İstanbul Üniversitesi

Kimyasal Teknolojiler

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda, organik ve anorganik malzemelerin sentez, üretim ve endüstriyel uygulama süreçleri, bu malzemelerin yapısal ve kimyasal özelliklerinin tanımlanması, fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve mühendislik uygulamaları konularında çalışılmaktadır.

Anabilim Dalı’ndaki ana çalışma konuları; “polimer bilimi ve teknolojisi”, “nano malzemeler” ve “biyoteknoloji” gibi alanlardır. Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı bünyesinde, modern laboratuar cihazları ve ekipmanlara sahip 7 ayrı araştırma laboratuarında,

 • polimer sentezi, polimerlerin şekillendirme süreçleri ve yapı-özellik ilişkilerinin incelenmesi
 • yüzey örtü maddeleri sentezi ve uygulamaları
 • plastiklerin geri kazanımı
 • süperabsorban polimerler, hidrojeller, uyarıya duyarlı polimerler ve uygulamaları
 • polimer esaslı kompozit ve nanokompozitler, harmanlar ve elastomerler
 • polimer esaslı filmler, membranlar ve uygulamaları
 • biyobozunur polimerler
 • iletken polimerler, elektroaktif polimer ve kompozitler
 • plastik sektöründeki fonksiyonel dolgu ve katkı maddeleri
 • nano boyutlu tanecik ve polimerik sistemlerin sentezi
 • polimerlerin yüzey ve tribolojik özellikleri
 • polimer esaslı yakıt pili tasarımı

 gibi konularda TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu başta olmak üzere farklı proje kaynakları tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi devam etmekte, plastik ve boya sektöründeki firmaların Ar-Ge projeleri kapsamında farklı alanlarda birçok bilimsel işbirlikleri yürütülmekte ve plastik sektörüne test ve analiz hizmetleri sunulmaktadır.   

 Anabilim Dalı bünyesinde halen on üç Öğretim Üyesi (5 Profesör, 5 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent) ve üç Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 16 akademik personel görev yapmaktadır.

 

05/12/2013
17914 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00