İstanbul Üniversitesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Proses ve Reaktör Tasarımı A.B.D. faaliyet alanları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

–          Proses Tasarımı

–          Kataliz ve Katalitik süreçler

 • Hidrokarbon çevrimleri
 • Yüksek hidrokarbon sentezi
 • Yanma teknolojileri
 • Biyogaz teknolojileri
 • Fenol, benzen vb. giderimi
 • Fotokatalitik hidrojen üretimi

–          Enerji üretim ve çevrim sistemleri

 • Katı oksit yakıt hücreleri (SOFC)
 • Polimer elektrolit membran yakıt hücreleri (PEMFC)
 • Doğrudan metanol yakan yakıt hücresi sistemleri (DMFC)
 • Güneş pili uygulamaları

–          Fosil yakıtlar

 • Petrol karakterizasyonu
 • Petrol iyileştirme çalışmaları
 • Hidrokraking
 • Piroliz
 • Kömür Teknolojileri

–          Elektrokimya

–          Gaz Sistemleri

–          Hesapsal Kimya

–          Kimyasal Kinetik

–          Polimer Teknolojisi

–          Polimerik Jeller

–          Polimer Karakterizasyonu

–          İletken Polimerler

–          Seramik esaslı malzeme ve kompozitler

–          Biyomalzemeler

–          Çevre teknolojileri

–          Proses reolojisi

–          Malzemelerin proses boyunca davranışlarının incelenmesi ve (fiziksel ve sayısal) modellenmesi

–          Malzemelerin işleme proseslerinde kullanılan çeperlerin (ekipmanların/reaktörlerin) tasarlanması

 

04/12/2013
15051 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00