Laboratuvarlar

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları:

Araştırma Laboratuvarları

 1. Zemin Mekaniği Laboratuvarı
 2. Kaya Mekaniği Laboratuvarı
 3. Doğal Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
 4. Hidrojeoloji Laboratuvarı
 5. Petrol ve Doğalgaz LaboratuvarıMaden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı Laboratuvarları:

Araştırma Laboratuvarları

 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarı
 2. Kil ve Akuatik Sediment Zenginleştirme Laboratuvarı

Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları

 1. Sıvı Kapanım Laboratuvarı
 2. Cevher Mikroskobisi LaboratuvarıMineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Laboratuvarları:

Araştırma Laboratuvarları

 1. Jeokronolojik Örnek Hazırlama ve Mineral Ayırma Laboratuvarı

Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları

 1. Mineraloji Öğrenci Laboratuvarı
 2. Petrografi Öğrenci LaboratuvarıGenel Jeoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları:

Araştırma Laboratuvarları

 1. Paleontoloji Laboratuvarı

Öğrenci Laboratuvarları

 1. Genel Jeoloji Öğrenci Laboratuvarı