Akademik Personel

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

 

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı 

Prof.Dr. Hayrettin KORAL ( Bölüm Başkanı – Anabilim Dalı Başkanı )   Prof.Dr. Atiye TUĞRUL ( Anabilim Dalı Başkanı )
Prof.Dr. Izver Özkar ÖNGEN ( Emekli )   Prof.Dr. Ali Malik GÖZÜBOL ( Emekli )
Prof.Dr. M. Ali ELMAS   Prof.Dr. M. Namık YALÇIN ( Emekli )
Doç.Dr. Samil ŞEN   Prof.Dr. Süleyman DALGIÇ
Yrd.Doç. Dr. Mehmet TURGUT   Prof.Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Yrd.Doç.Dr. Yakup ÇELİK   Yrd.Doç.Dr. Ömer ÜNDÜL
Yrd.Doç.Dr. Tülay KÖKSOY   Yrd.Doç.Dr. Özlem BULKAN
Yrd.Doç.Dr. İsak YILMAZ   Yrd.Doç.Dr. Murat YILMAZ
Yrd.Doç.Dr. M. Ziya GÖRÜCÜ   Araş.Gör. Doğacan ÖZCAN
Araş.Gör.Dr. Serdar AKGÜNDÜZ   Araş.Gör. Murat BEREN
Araş.Gör. Elif Apaydın POŞLUK   Araş.Gör. Erdi AVCI
Araş.Gör. Merve MENTEŞ   Jeo.Yük.Müh. İbrahim KUŞKU
Jeo.Yük.Müh. Göksel DURSUN  
 
     
     

Mineraloji – Petrografi Anabilim Dalı 

 

Maden Yatakları – Jeokimya Anabilim Dalı 

Prof.Dr. Timur USTAÖMER( Anabilim Dalı Başkanı )   Prof.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK ( Anabilim Dalı Başkanı )
Prof.Dr. Mefail YENİYOL ( Emekli )   Prof.Dr. Sabah Yılmaz ŞAHİN
Prof.Dr. A.Sinan ÖNGEN ( Emekli )   Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ
Prof.Dr. Şener ÜŞÜMEZSOY ( Emekli )   Yrd.Doç.Dr. Hasan EMRE
Prof.Dr. Mehmet KESKİN   Yrd.Doç.Dr. Rüstem PEHLİVAN
Yrd.Doç.Dr. Davut LAÇİN   Yrd.Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Doç.Dr. Namık AYSAL   Araş.Gör.Dr. Cem KASAPÇI
Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZBEY   Araş.Gör.Dr. Zeynep ÖRÜ
Araş.Gör. Direnç AZAZ   Araş.Gör. Fatih ÖZBAŞ
Araş.Gör. Özge Karslıoğlu TURGUT    
Araş.Gör. Fatma Şişman TÜKEL    
Araş.Gör. O.Gökçen UĞURCAN