Jeoloji Mühendisliği Bölümü Misyonu ve Vizyonu

VİZYONUMUZ:

Eğitim kalitesi ve evrensel bilime katkısıyla, toplumun ve bilimsel çevrelerin saygı ve güvenini kazanmış, çalışanları ve öğrencilerinin mensubu olmaktan gurur duydukları bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ:

Yer kürenin yapısı ve evrimini anlamaktan yola çıkarak: Doğal kaynakların ortaya konması, Doğal afet zararlarının en aza indirilmesi, Doğal çevrenin korunması, Mühendislik uygulamalarına temel oluşturan jeolojik ortamların incelenmesi, konularında çalışmalar yapan, evrensel ve güncel bilgi ile donatılmış, disiplinler arası çalışma becerisine sahip, yaratıcı jeoloji mühendislerini ve araştırıcıları yetiştirmek, Konusunda uzman akademisyen kadrosuyla özgür araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayarak paylaşmak; Uygulayıcı kuruluşlar ile işbirliği yaparak, kamu ve endüstriye bilimsel destek sağlamak.