Bölüm Başkanlığı

Prof.Dr. Hayrettin KORAL

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Hasan EMRE

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr. Hayrettin KORAL

Genel Jeoloji
Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Atiye TUĞRUL

Uygulamalı Jeoloji
Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

Maden Yatakları – Jeokimya
Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Timur USTAÖMER

Mineraloji – Petrografi
Anabilim Dalı Başkanı

 

Bölüm Sekreterliği

Ergün KANAT

Bölüm Sekreteri

Adres: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar/İSTANBUL

E-Mail: jeoloji@istanbul.edu.tr

Tel: (212) 473 70 70 Dahili: 17895