ÇAY – SİMİT Seminer Dizisi

 


 

Türkiye-İran Umman Kromititlerinin Mineral Kimyaları Açısından Karşılaştırması
Dr. Cem KASAPÇI

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

İstanbul’un Daykları – Mühendislik Uygulamaları Açısından Önemi
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÜNDÜL

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

Hakkari- Şırnak Bölgesi Zn-Pb Yatakları: Türkiye’de Yeni Bir Metalojenik Kuşak
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

Sakarya Kıtası Güney Kenarı’nın Kretase-Paleosen Çökelme Ortamları ve Jeolojik Evrimi
Jeo.Müh. Tanyel BAYKUT

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

Türkiye Florit-NTE Oluşumlarına Jeokimyasal ve Mikrotermometrik Bir Bakış
Prof.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

Güncel/Paleo-Limnolojiye Genel Bir Bakış ve Jeolojide İklim Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr. Özlem BULKAN

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

“AĞIRKAYA’nın Magmatik Evrimi” Doğu Anadolu’da Keşfettiğimiz Akdeniz Çevresinin En Büyük Kalderası
Prof.Dr. Mehmet KESKİN

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

İstanbul’un Daykları ve Karadeniz’in Evrimi Açısından Önemleri
Doç.Dr. Namık AYSAL

Çay-Simit Seminer Dizisi

 


 

Ergitilmiş Bazaltların Mineralojik ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Değişimi
Dr. Selman ER

Çay-Simit Seminer Dizisi