Brown Bag & Dry Run – 7

Brownbag seminer dizisinin 2013-2014 öğretim yılındaki “KB Türkiye Alkali Volkanik Alanında Manto Ksenolitlerinin Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Jeokimyasal Karakteristikleri” başlıklı yedinci konuşması, 27 Mart 2014 Perşembe günü 13:30 – 14:30 saatleri arasında İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı’nda Araş.Gör. Fatma Şişman TÜKEL tarafından yapılacaktır.
 

Yer:

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı

Tarih:

27 Mart 2014 Perşembe

Saat:

13:30 – 14:30
25/03/2014
655 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00