İstanbul Yerbilimleri Dergisi Son Sayısı Hazırlık Aşamasında

Baskıya Hazırlanan Makaleler


PDF
Gürece Kontakt Zonunda (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Mangan Silikat Mineralleri ve Çinko Cevher Mineralizasyonu Arasında Jeokimyasal ve Mineralojik İlişkiler
Sinan ÖNGEN, Namık AYSAL, Direnç AZAZ

PDF
Doğu Anadolu Bölgesi Kuvaterner Yaşlı Bazaltik Kayaçlardan Yermanyetik Alan Şiddetinin Saptanması
N.BAYDEMİR, Z.M.HİSARLI, M.C.ÇİNKU, M.KESKİN, N.KAYA

PDF
KB Anadolu’da Eosen-Oligosen Çarpışma Sonrası Magmatizma: Biga Yarımadası’ndaki Asartepe Granitik ve Sarıkaya Volkanik Kayalarından Jeokimyasal ve Jeokronolojik Veriler
Serdar AKGÜNDÜZ, Olgun DURU, Ali ELMAS

PDF
Hücresel Sinir Ağlarının Eğitimi ve Jeofizik Uygulaması
Davut AYDOĞAN

PDF
Adapazarı Havzasında Gradiyent Hough Algoritması ile Gravite Anamoli Haritalarından Çizgisellik Saptama
Davut AYDOĞAN, Masao KOMAZAWA

PDF
Yüksekova (Hakkari) Bölgesinin Depremselliği Ve Sismik Tehlike Analizleri
İsmail AKKAYA, M.Alper ŞENGÜL, Ali ÖZVAN, Mücip TAPAN

 

 

İstanbul Yerbilimleri Dergisi WEB Sayfası…

25/02/2014
3186 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00