SİSMİK AKADEMİ SERTİFİKA PROGRAMI KURS DUYURUSU

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sismik Akademi Bünyesinde; Sismik Proje, Planlama, Sismik Veri Toplama, İşleme ve Yorumlama Sertifika Programı, Şubat – Haziran 2018.

Konu: Petrol Araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B, 3B ve 4B) sismik veri toplama, veri işleme ve yorumlama metotları, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan sismik niteliklerin yorumu, günümüzde deniz ve kara sismiği veri toplama, işleme ve yorumlamada kullanılan yeni yöntemler ve pratik uygulamaları.

Eğitmenler: Turgay Gönülalan, Atila Sefünç ve A. Uğur Gönülalan
Süresi: 16 hafta. Toplam 48 saat
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 12 Şubat – 4 Haziran. Her Pazartesi saat 14:30 ile 17:30 arası. (Gün ve saati değişebilir)
Kurs Yeri: İÜ Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü binası, veri işleme laboratuvarı.
Kontenjan: 16 öğrenci.
Kimler Katılabilir: Sismik prospeksiyon dersi almış lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri katılabilir.
Müracaat: İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü sekreterliğine veya elektronik posta aracılıyla yapılabilinir. (Müracaat esnasında, katılımcıların kısa bir özgeçmişi, Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) ve referans mektubu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Transkript ve Referans mektubunu müracaat esnasında yetiştiremeyen adaylar, 25 Aralık 2017 saat 16:00 kadar iletmesi gerekmektedir. Bu tarih den itibaren Transkript ve referans mektubunu getirmeyen katılımcıların müracaatlarıdeğerlendirilmeyecektir) E-posta : jfm@istanbul.edu.tr
Müracaat Tarihi: 4 Aralık 2017 – 25 Aralık 2017 saat 16:00’e kadar mesai saatleri içinde.

Sertifika Programının Özeti ve İçeriği:

Bu sertifika programı, günümüzde yapılan petrol araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B, 3B ve 4B) sismik yansıma yöntemlerinde kullanılan veri toplama, toplanan sismik verinin işlenmesi ve sismik verinin yorumlanmasında kullanılan yöntemleri ve aşamalarını kapsamaktadır.

Ayrıca sertifika programı süresince katılımcılar günümüzdeki petrol araştırmalarında kullanılan sismik veri işleme aşamalarında kullanılan programları kullanma ve çeşitli veri işlem yöntemlerini uygulama şansına sahip olacaktır.

Sertifika Programın Başlıca Ana Temaları;

1- Tanışma, sismik çalışmalarla ilgili çeşitli video gösterileri, çeşitli deniz ve kara sismik veri örnekleri.
2- Günümüzde petrol araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B, 3B ve 4B ) sismik veri toplama metotları.
3- Çok boyutlu sismik veri işleme metotları ve petrol araştırmalarında kullanılan deniz ve kara sismik verilerinin uygulanışı.
4- Sismik veri işleme parametre seçimleri.
5- Sismik veri işleme sonucunda üretilen sismik kesitlerin yorumlanması.
6- Sismik verinin depolama formatları ve çeşitleri, SEGY formatın tanıtımı.
7- Petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan 2B,3B ve 4B’lu sismik uygulamalarının sismik yoruma katkısı, Yapısal ve Stratigrafik yorum, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan Sismik niteliklerin yorumu, DHG (Direkt Hidrokarbon Göstergeleri, Sismik Kesitlerde Faylarının Tanımlanması) sismik kesitlerdeki tanımı, Uygulamalar
8- Sismik Yorum, Sismik Yorumda Hızlar ve Derinlik Dönüşümü

Sertifika Programına Katılımcıların Kazanımları;

1- Günümüzde petrol çalışmalarında kullanılan çok boyutlu (2B, 3B ve 4B ) sismik veri toplama metotlarının farklılıklarının tanınması ve deniz ve kara sismik verilerinin ayırt edilebilmesi.
2- Son yıllarda kullanılan sismik veri toplama ve veri işleme terminolojilerin öğrenilmesi.
3- Unix ve Linux işletim sistemlerinin tanıtımı ve önemli Linux komutlarının bilgilendirilmesi.
4- Çok boyutlu deniz ve kara veri toplama parametrelerinin seçimi ve değişik arazi şartlarında kullanılan sismik geometrilerin uygulanmasındaki farklılıklar ve nedenlerinin ayırt edilebilmesi.
5- Çeşitli kara ve deniz sismiği veri işleme aşamalarında kullanılan temel parametrelerin tanımlanması;

a) Deconvolusyon
b) Demultiple
c) Migration
d) Basit sinyal analizi
e) Noise attenution
f) Static
g) Basit hız seçimi

6- 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplamaya ihtiyaç duyulma nedeni ve ikisi arasındaki temel farklar hakkında bilgi sahibi olunması;
7- 4 boyutlu sismiğe ihtiyaç nedeni ve petrol araştırmalarındaki yeri ve öneminin anlaşılması.
8- 3 boyutlu sismik kesitlerin yorumlanması ve “xline”, “inline” ve “time Slices” kesitlerin incelenmesi.
9- 3 boyutlu sismik veri toplamada kullanılan geometri seçimi, bu seçilen 3 boyutlu geometrinin sismik veri işleme aşamasında uygulanışı (grid parametrelerde nelere önem verildiği) .
10- Ayrıca kurs süresi boyunca sismik veri işlem programlarından günümüzde kullanılan önemli programlar hakkında genel bilgiye sahip olunması, Paradigm Jeofizik şirketinin, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümüne bağışladığı;
a) EchosNexGen,
Programları kullanılarak, katılan öğrencilerin veri işleme pratiklerini geliştirmesi ve bu programlar kullanılarak bir sismik verinin incelenmesi, parametre seçimi, hız seçimi gibi temel veri işleme aşamalarının yapılması, sonuç olarak bir sismik hattından sismik kesitinin çıkarılmasına kadar geçen aşamalar konusunda tecrübe kazanılması.
11- Petrol araştırmalarında sismik veri toplama ve veri işlemenin, diğer jeofizik yöntemler arasındaki önemi ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi olunması.
12- Sismik veri depolama formatlarından en önemlisi olan SEGY formatında bulunan 3 tane SEGY içeriklerinin neler olduğunun öğrenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi sahibi olunması.
13- Petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan 2B,3B ve 4B’lu sismik uygulamalarının sismik yoruma katkısı, Yapısal ve Stratigrafik yorum, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan Sismik niteliklerin yorumu, DHG (Direkt Hidrokarbon Göstergeleri), Sismik Kesitlerde Faylarının Tanımlanması, sismik kesitlerdeki diğer Jeolojik yapıların tanımı, Uygulamalar
14- Mayıs ayı içinde arazide bulunan bir kara sismik ekip ziyaret edilerek ve çalışmaları yerinde görerek fikir edinilmesi.
15- Sertifika programını başarı ile bitiren öğrenciler kurs sonunda sertifika alacaktır.

Eğitmenlerin Özgeçmişi: Turgay T. Gönülalan

ttg

Turgay T. Gönülalan, lisans ve yüksek lisans eğitimi 1985 ve 1993 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümünde yapmıştır. Yüksek lisans tezini uygulamalı jeofizik bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisan tezini 1990 yılında çalışmaya başladığı Halliburton Geophysical Services (HGS Inc, Houston, U.S.A.) şirketinde çalışırken bitirmiştir. Özellikle 1990 ve 1992 yıllarında yapılan Karadeniz’deki toplanan 6000 kmlik sismik veri toplama çalışması sonucunda, TPAO den alınan izinle Karadeniz’de toplanan sismik veri üzerinde hem veri toplama hem de veri işlem aşamalarında bulunmuş ve sonrasında veri işleme sonucunda çıkartılan sismik kesitler üzerinde yorumlama yaparak yüksek lisans tezini tamamlamıştır.

Yüksek lisan tezinin konusu; “Sismik ışın izlemesi yöntemiyle modelleme ve Karadeniz’de bir uygulaması”dır.
Turgay Gönülalan, petrol sektöründe özellikle deniz sismik araştırma çalışmalarının hemen hemen bütün disiplinlerinde 25 yıl çalışmış olup, çok boyutlu (2B, 3B ve 4 boyutlu) sismik veri toplama ve veri işlem çalışmalarında bulunmuş, özellikle petrol sektöründe yeni uygulanan sismik yöntemlerden ObliQ Marine Broadband, Coil, MAZ (multi-azimuth), WAZ (wide-azimuth) ve RAZ (rich-azimuth) gibi sismik veri toplama, ayrıca toplanan bu verilerin veri işlem aşamalarında proje grup lideri olarak çalışmıştır.

Ayrıca özellikle kuzey denizinde over/under sismik veri toplama yöntemi ile bazalt gibi ana kayacın altındaki petrol yataklarının daha iyi sismik veri elde edilebilmesi için Schlumberger – WesternGeco şirketinin yapmış olduğu yeni sismik veri toplama metodlarını geliştirme, ARGE projelerinde veri toplama ve veri işleme aşamalarında sismik veri işleme uzmanı olarak çalışmıştır.

Turgay Gönülalan, ilk olarak sismik çalışmalara 1983 yılında İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğu zaman başlamış, TPAO/Prakla-Seismos şirketinin Trakya’daki ekiplerinin yaptıkları kara sismik çalışmalarına katılmıştır.
1985 yılında İstanbul Üniversitesinde lisans eğitimini bitirmiş, yüksek lisans eğitimi için Boğaziçi Üniversitesinde eğitime başlamıştır. Ancak 1986 yılında eğitime ara verip İngiltere’ye gitmiştir.

1986-1988 yıllarında İngiltere’de dil ve bilgisayar programcılığı konularında eğitim almıştır. 1987-1988 yıllarında Londra’daki eğitimi sırasında, gönüllü olarak part time Community Service Volunteers London’da çalışmıştır.

1990 yılında HGS Ltd (Halliburton Geophysical Services Inc.) şirketinde veri işleme uzmanı olarak göreve başlamış ve TIPEX (Texas Instruments’ın veri işleme programını) kullanmıştır. 2 yıl kadar sismik veri işleme merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra, deniz sismiği veri toplama ekiplerinde çalışmalara katılmıştır. Bu çalışmalara, deniz sismiği veri toplama ve araştırma gemisi r/v Patrick Haggert ile katılmış ve Türkiye kara sularında da sismik çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi, BP ve TPAO için Karadeniz’de yapılan 6000 km lik 2 boyutlu veri toplama ve veri işleme çalışmalarıdır. Bu esnada yüksek lisans tezini, HGS Ltd (Halliburton Geophysical services ltd) yorumlama tekniklerinden olan Quiver ışın izleme yöntemi ile yorumlama konusunda yapmıştır. Daha sonra 3 boyutlu sismik araştırma gemilerinden m/v Polar Priences ve r/v Sea star ile Kızıl Denizde, Kuzey Denizinde hem UK karasularında hem de Norveç karasularında araştırmalarda uzman jeofizikçi olarak katılmıştır. Bu dönem içerisinde veri işleme aşamalarında Micromax programını kullanmıştır.

1994 – 1997 yılında Western Atlas Holding (Houston USA), bünyesinde bulunan Western Geophysical company şirketinde 3 boyutlu veri toplama ve OBP (onboard seismic processing) bölümünde veri işleme uzmanı ve toplanan sismik verilenin kalite kontrol sorumlusu olarak araştırma gemilerinden r/v Western Cove, r/v Western Hercules ve r/c Western Regent ile Kuzey denizinde, Karadeniz’de, Atlantik okyanusunda ve Kızıl denizde araştırmalarda bulunmuş, hem veri toplama, hem de veri işleme aşamalarında uzman jeofizikçi olarak görev yapmıştır. Ayrıca OBC (Ocean Bottom Cable, Okyanus tabanı sismik araştırma metodu) ve Teleseis (sığ sularda yapılan radio vericileriyle yapılan sismik arama metodu) çalışmalarına katılmıştır.

1997-2000 yıllarında, petrol araştırma ve sondaj şirketi olan Baker Hughes Inc. (Houston) şirketinin Western Gephysical şirketini satın almasından sonra Londra (UK) da bulunan veri işlem merkezinde sismik veri işlem uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde pek çok 2 ve 3 boyutlu veri işleme projelerine katılmıştır. Bu dönem içerisinde Western Geophysical şirketinin sahip olduğu Omega SPS programını öğrenip bu program ile veri işlemleri yapmıştır.

2000-2004 yılları arasında Baker Hughes Inc. holding bünyesinde bulunan Western Geophysical company ve Schlumberger Holding bünyesinde bulunan Geco/Prakla jeofizik şirketlerinin sadece jeofizik şirketlerinin birleşmesi sonucunda oluşan WesternGeco Ltd (Houston, USA) şirketi bünyesinde yapılan 3 boyutlu sismik veri toplama ve OBP departmanında uzman jeofizikçi olarak özellikle doğu ve batı Afrika sahillerinde (Mozambik, Kenya, Angola, Güney Afrika, Gabon, Kamerun, Nijerya, Ekvatorya Ginesi) sismik araştırmalarda grup lideri olarak görev almıştır. WesternGeco’nun en son sismik arama teknolojisi olan Q-Marine sismik veri arama yöntemini kullanarak, hem ARGE aşamasında, hem de ilk araştırmalarında Meksika körfezinde R/V Western Neptune gemisinde, pilot araştırmacı ve veri işleme uzmanı olarak çalışmıştır. Ayrıca WesternGeco ltd Houston USA de bulunan sismik veri işleme merkezinde de zaman zaman bazı projelere katılmıştır.

2004-2015 yılları arasında, Schlumberger Holding bünyesinde bulunan WesternGeco Ltd şirketinde Meksika körfezi, Brezilya kıta sahanlığında bulunan güney batı Atlantik okyanusu sahilinde, Kanada sularında, Halifax açıklarında, Kuzey Atlantik okyanus sularında, doğu ve batı Hindistan’da Hint okyanusundaki karasularında, Kara deniz, Kızıl deniz, Arap körfezi, Dubai ve Abudabi kıta sahanlığında 2 boyutlu, 3 boyutlu, OBC (Ocean Bottom Cable) sismik veri toplama ve OBP veri işleme departmanlarında grup lideri olarak projelere başkanlık etmiştir.

2015 Temmuz ayında, 25 yıllık sismik veri toplama ve sismik veri işlem üzerinde çalışarak son olarak Schlumberger Inc. – WesternGeco (Houston) ltd. şirketinden proje lideri görevinden emekli olmuştur. Şu anda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde günümüzde petrol araştırmalarında yapılan sismik veri toplama ve veri işleme konularında kurs vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Turgay Gönülalan JFMO (Türkiye Jeofizik Mühendisler odası) ve SEG (Society of Exploration Geophysicists) üyesidir.

Eğitmenlerin Özgeçmişi: Atila Sefünç

as

Jeofizik Müh./ Kıdemli Uzman Sismik Yorumcu

Eğitim

• Ankara Üniversitesi jeoloji Müh. Bölümünden Petrol Jeolojisi ve İleri Yapısal Jeoloji derslerini aldım.
• Hacettepe Üniversitesi jeoloji Müh. Bölümünden Algler ve Paleontoloji derslerini aldım.
• İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü (1975-1980)
• Haydarpaşa Lisesi (1971-1974)

Aladdin Middle East Ltd. Kıdemli Uzman Sismik yorumcu (2012-………)
• Aladdin Middle East Ltd. (“AME”), özel bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim firmasıdır. 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanmıştır. Firmanın idari merkezi Wichita/Kansas’ta, operasyon merkezi ise Ankara’dadır. Diğer ofisler, şirketin üretim sahalarında yer alır.
• Günümüzde, şirketimiz dengeli bir arama ve üretim ruhsatları portföyünü elinde tutmaktadır. Bu ruhsatlar kısa, orta ve uzun vadeli potansiyele sahiptirler; ağırlıklı olarak GD Anadolu Havzasında (Kuzey Arap Plakası Havzası) yer alırlar. Arama ve üretim ruhsatlarının kapladığı alan 300 bin hektardır.
• AME, Türkiye petrol arama ve üretim sektöründe bir sanayi lideri ve ulusal petrol kuruluşu olan TPAO’nun hemen ardından ülkedeki yatırım yapan ve faaliyette bulunan en eski özel petrol şirketi durumundadır. Yetenekli ve kalifiye çalışanları sayesinde firmanın başarısı, bağlılık, özveri, bilgi yeteneği ve becerileri ile firmanın ortakları ve yatırımcıları için değer geliştirmeye yönelik yeni ve yenilikçi olanaklar/yollar bulunmasını sağlanmıştır.

Tiway Oil / Kıdemli Sismik yorumcu (2010-2012)
Marmara Denizinde , Batı Karadenizde (Akçakoca-Ayazlı) TPAO-POAŞ- Foinavon Energy, Inc., Adıyaman Cendere TPAO ve Bakuk-Nusaybin TransAtlantic Petroleum Ltd. ile ortak projelerinde 2 ve 3-B’lu sismik verilerinin stratigrafik ve yapısal yorumu sonucunda saptanan lead ve prospektlerde üretim ve arama kuyularının açılmasına devam edilmektedir.

Zueitina Oil Company -Tripoli, Libya (2008-2009)
Sirte baseninde yer alan 103- A, B, C, D, E and T ruhsatları Zueitina-OXY- OMV ortak projesi içinde yer almaktadır.
Libya Sirte baseninde yer alan 103- A, B, C, D, E and T ruhsatları içinde yer alan ve “intisar” resiflerini kapsayan 3-B’lu (1150 km²) sismik verinin PSTM ve HFI prosesleri yorumlanmıştır.
Sismik yoruma ek olarak poroziteye yönelik sismik nitelikler (seismic atribute) uygulanmıştır. Elde edilen tüm verilerin sonucunda üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik yeni kuyular önerilmiştir.
Bunun yanında 103-A sahasını kapsayan sismik Terslenme (seismic İnversion) verisinin değerlendirilmesi sonucunda resif çevresinde olası yüksek poroziteli alanlar saptanmış ve önerilen kuyularda petrol keşifi yapılmıştır.

Merty Energy (2007)
Trakya baseninde yer alan Temrez 3-B’lu yorumu sonucunda saptanan prospektlerin sonucunda önerilen Alpullu-4 kuyusunda gaz keşifi yapılmıştır. Trakya baseni, Batı Anadolu, Orta Karadeniz, İskenderun Körfezi ve Marmara Denizinde yer alan 2-B’lu sismik verilerin yorumu sonucunda prospekt ve lead’ler saptanmıştır

Arar Oil & Gas Inc.(2006)
Trakya baseni ile Güney Doğu Anadolu’da yer alan 2-B’lu sismik verinin yorumu sonucunda prospekt ve Lead’ler saptanmıştır. Bunun sonucunda Bismil ruhsatında Koyunlu-1 kuyusu açılmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri (2004-2005)
2004 yılında yurt içinde ve yurt dışında çalışan Petrol şirketlerine sismik yorum danışmanlık hizmeti verdim.

Avenue Energy Inc. & JKX Turkey Limited Oil
Karakilise Area ,Geological and Geophysical Evaluation Report
AR/AME-EPS-AVE /2677. Bu ruhsatın sismik yorumu sonucunda açılan Karakilise-1 kuyusunda Mardin grubunda petrol keşifi yapılmıştır.
Seismic intterpretation of the Block AR/EPC/3217 in Gaziantep District -3263

Aladdin Middle East Ltd. (AME)
Hoto Area (Diyarbakır-Kurkan) AR/AME-EPS / 3748 in Diyarbakır District.
Adıyaman Zeynel-Hasancık Sahası Sismik Değerlendirme Raporu AR/AME/3170.
Cizre-Yazman AR/AME-TMO/ 2600 Ruhsatı Sismik Değerlendirme Raporu.
Seismic Interpretation Report of AR/AME-EPS-GYP/3612 in S.Adıyaman and Durukaynak Area.
Adıyaman B.Akpınar Civarının Sismik Değerlendirmesi, AR/AME/3462, 1998.

Arabian Gulf Oil Company-AGOCO (Bingazi,Libya)
Ghadames baseninde yer alan NC-8 ruhsatında 4500 km’lik 2-B’lu sismik verinin yorumu sonucunda prospekt ve lead’ler tanımlandı.
Ruhsatın belli bir bolümü için farmout raporu hazırlandı.
Ghadames baseninde yer alan Hamada petrol üretim sahasının 2-B’lu sismik yorumu sonucunda yeni üretim kuyuları açıldı.

TPAO Arama Grubu (1995-2004)
Batı Karadeniz offshore TPAO-ARCO, TPAO-BP ortak projelerinde 2 ve 3-B’lu sismik verinin yapısal ve stratigrafik yorumu yapıldı. Adıyaman-Gaziantep bölgesinin 2-B / 3-B’lu rejyonal yorumu ile tektonik model ve prospektler tanımlanmıştır. G.D.A bindirme kuşagında yer alan Sason-Kozluk Melefan-Boyluca arası ile, Sivas ve Muş Baseni ile Kars-Erzurum civarının 2-B’lu sismik verilerin yorumu yapılarak prospektler ve Leadler saptanmıştır.

Turkish Petreloum International Company-TPIC (1991-1994)
Mısırda West-Qarun TPIC-AMOCO ortak projesi ile TPIC’e ait West Bahariya ve Gebel El Zeit ruhsatlarında sismik yorumcu olarak görev aldım. West-Qarun sahasında açılan kuyular sonucunda petrol üretimine geçilmiş olup halen sahada üretim yapılmaktadır.

TPAO Arama Grubu (1980-1990)
Arama grubu Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğüne bağlı TPAO, Prakla Seismos, CGG ve Western Geophysical 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama ekiplerinde Sismolog, Ekip şefi ve saha danışmanı olarak görev aldım.
1987-1990 yılları arasında CGG veri işlem merkezinde TPAO Trakya bölgesine ait 2-B’lu 2000 km. sismik hattın reproses işlemi takip edildi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü (1975-1980)
Haydarpaşa Lisesi (1971-1974)

Eğitmenlerin Özgeçmişi: A. Uğur Gönülalan

aug

1952 yılında Gaziantep’te doğdum. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji lisans, 1978 yılında Jeofizik Mühendisliği bölümünden Yüksek Jeofizik Mühendisi olarak mezun oldum. 1976-1978 yıllarında MTA Enstitüsünde çalıştım. 1978-1980 arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Jeofizik Mühendisi Asteğmen olarak askerliğini yaptım. Türkiye Jeofizikçiler Derneği, 1976 Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1992, 1992-1994 yıllarında JFMO Yönetim Kurulu’nda II.Başkan, Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundum. TPAO bünyesinde çalışırken ABD, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’ndeki eğitim ve ortak projelerde yer aldım. 1994-2002 yılları arasında Oda üyesi olarak TMMOB’da çeşitli komisyon üyeliklerinde bulundum. Ulusal ve uluslararası jeofizik ve petrol vb. çeşitli kongrelerin düzenlenmesinde başkan ve üye olarak görev yaptım. Dört dönem DPT 5 yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas (Enerji) komisyonlarında görev aldım. Balkan Jeofizik Birliği (BGS), SEG, EAGE ve DEK-TMK üyesiyim. 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008 yılları arasında (toplam üç dönem) TMMOB JFMO Genel Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. 12 Mayıs 2009 tarihinden itibaren halen Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği (madenbir) Derneği Yönetim Kurulu üyesi, TMMOB Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinin Takibi Çalışma Grubu Başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda organizasyon ve yürütme kurullarında başkan ve üye olarak yer aldım. Enerji, jeofizik, jeotermal ve petrol aramacılığı üzerine hazırlanmış 35 adet sunumum ve yayınım bulunmaktadır. 1980-2006 arasında Türkiye Petrolleri A.O.’da teknik ve idari yönetici kadrolarında görev yaptım, Ocak 2007’de emekli oldum. Bir enerji şirketinde danışman olarak çalıştım. Temmuz 2011’den bu yana şirketimiz olan UG ENERJİ’de görev yapmaktayım. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim.

kurs

01/12/2017
429 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00