Vizyon, Misyon, Değerlerimiz …

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VİZYON

Evrensel değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapan öncü bir Jeofizik Mühendisliği bölümü olmak.

MİSYON

Donanımlı, katılımcı, özgür bir bilimsel ortamda, araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş, yetkin mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ

• Çağdaş ve Nitelikli Eğitim-Öğretim ve Özgün Araştırmalar
• Atatürk İlke ve Devrimleri
• Ulusal ve Uluslararası İşbirliği
• Bilimsel Yaklaşım
• Bilimsel ve Akademik Özgürlük
• Demokratik ve Katılımcı Yönetim
• Meslek Etiği
• Bilgi ve Çözüm Üreterek Toplumu Aydınlatmak
• Türkçe Eğitim ve Öğretim
• Köklü ve Öncü Bölüm
• Sürdürülebilir Gelişme
• Ekip Çalışması
• Topluma ve Çevreye Sevgi Saygı
• Entelektüel Birikim

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

• Jeofizik eğitim ve öğretiminde ilk ve köklü bir bölüm olmak
• Güçlü ve birikimli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayınların yapılması
• İstanbul Üniversiteli olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ve mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak
• Geçmişe yönelik literatür zenginliği
• Araştırılan konuların çeşitliliği ve güncelliği

FIRSATLAR

• İ.Ü.Bilimsel araştırma Projeleri biriminin desteği
• Bilimsel, kültürel, tarihsel, teknolojik ve endüstriyel olanakların bulunduğu İstanbul şehrinde olmak
• Jeofiziğin artan öneminin toplum tarafından anlaşılması
• Ders yükünün azlığı nedeniyle araştırmalara daha fazla zaman ayrılabilmesi
• Fakültemiz bünyesinde işbirliği yapabileceğimiz bölümlerin bulunması
• Kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olması

10/07/2014
1321 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00