Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı

Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali İsmet KANLI

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Aysan Gürer

Prof.Dr. Davut AYDOGAN

Prof. Dr. A. Muhittin ALBORA

Prof. .Dr. Hüseyin TUR

Doç. Dr. Hakan ALP

Yard. Doç. Dr. Ahmet Fethi YÜKSEL

Yard. Doç.Dr. Okan TEZEL

Yard. Doç. Dr. Nihan HOŞKAN

Yard.Doç.Dr. Oya TARHAN BAL

Dr. Anisya B. TEKKELİ

Araş. Gör. Gökhan KARCIOGLU

Arş.Gör. Hazel DENİZ

Araş.Gör. Mehmet Ali ÜGE

30/11/2013
2873 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00