Ders Planı (Türkçe Program)

Bölümümüzde %100 Türkçe programın kapatılması kararı alınmıştır. %100 Türkçe programa kayıtlı öğrenciler için aşağıda maddeler uygulanacaktır:

  • Türkçe programda alıp kaldığı veya almadığı seçmeli veya zorunlu dersin yerine intibakı yapılan dersi almalarına,
  • Türkçe programdaki derslerin intibakının Tablo 1’de gösterildiği şekilde oluşturulmasına,
  • Seçmeli derslerden “Öngermeli beton, İnşaat Mühendisliğinde Önüretim, Trafik Mühendisliği, İnşaat Yönetimi II, Temel İnşaatı II, Ulaştırmada Alt Yapı Tesisleri, Bilgisayar Destekli Proje Yön. Uyg.” seçmeli derslerinin kapatılmasına,
  • Seçmeli olan “Hidrolikte Ölçüm Teknikleri” dersinin zorunlu ders olan “Hidrolik” ile intibakının yapılmasına,
  • 7. Yarıyılda Seçmeli Ders sayısının bir artırılarak 8. Yarıyıldaki seçmeli ders sayısının bir azaltılmasına,
  • İntibakı yapılmış olan derslerin %30 İngilizce programdaki karşılıklarının olduğu dönemlerde derslerin açılmasına (Tablo 2),

karar verilmiştir.

Tablo 1. İntibak tablosu

(TÜRKÇE MÜFREDAT)   (%30 İNGİLİZCE MÜFREDAT)
1.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Matematik I 5 6   KIMU0067 Matematik I * 5 6
Fizik I 4 6   KIMU1065 Fizik I* 4 6
Genel Kimya 3 4   KIMU0076 Genel Kimya* 3 4
Bilgisayar Tem. ve Prog. Giriş 3 5   KIMU0074 Bilgisayar Tem. ve Prog. Giriş* 3 5
İnşaat Mühendisliğine Giriş 2.5 2   INMU1107 İnşaat Mühendisliğine Giriş  3 4
Türk Dili I 2 2   ODTD0001 Türk Dili I*      2 2
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 2   ODAI0001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I*        2 2
Yabancı Dil I 2 0     Yabancı Dil I 2 0
Seçmeli Ders 1 1     Seçmeli Ders 1 1
Beden Eğitimi I 1 1   ODBE0001 Beden Eğitimi I*  1 1
Güzel Sanatlar I 1 1   ODGS0001 Güzel Sanatlar  I*  1 1
               
2.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Matematik II * 5 6   KIMU0068 Matematik II * 5 6
Fizik II *  4 6   KIMU1066 Fizik II * 4 6
Nümerik Yöntemler 2.5 6   INMU2114 Nümerik Yöntemler 3 4
Teknik Resim  3.5 5   INMU1070 Bilgisayar Destekli Teknik Resim  4 6
Türk Dili II * 2 2   ODTD0002 Türk Dili II* 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II * 2 2   ODAI0002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II * 2 2
Yabancı Dil II * 2 2     Yabancı Dil II 2 2
Seçmeli Ders 1 1     Seçmeli Ders 1 1
Beden Eğitimi II * 1 1   ODBE0002 Beden Eğitimi II*      1 1
Güzel Sanatlar II * 1 1   ODGS0002 Güzel Sanatlar II*  1 1
               
3.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Matris Teorisi 4 6   INMU2072 Lineer Cebir 2.5 4
İnşaat Mühendisliğinde Statik 3.5 6   Mühendislik tamamlama grubundan İnşaat Mühendisliğinde Statik dersi alınacaktır.  3.5 6
Malzeme 3.5 6   INMU2073 Malzeme Bilimi 3 5
Mühendislik Ekonomisi I 2.5 4   INMUXXX Mühendislik Ekonomisi 3 4
Mühendislik Jeolojisi 2.5 4   INMU2115 Mühendislik Jeolojisi 3 4
Yapı Elemanları ve Yapım Teknolojileri 2.5 4   INMU3118 Yapı Elemenları ve Yapım Teknolojileri  3 4
               
4.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Diferansiyel Denklemler 4 6   KIMU0077 Diferansiyel Denklemler* 4 6
İnşaat Mühendisliğinde Dinamik 3.5 5.0    INMU2109 İnşaat Mühendisliğinde Dinamik 2.5 5
Mukavemet I  3.5 5   INMU2108 Mukavemet I 5 6
İnşaat Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği 3 5   Mühendislik tamamlama grubundan Akışkanlar Mekaniği dersi alınacaktır.  3 5
Yapı Malzemesi 3 5   INMU2111 Yapı Malzemesi 3 5
Topoğrafya 2.5 4   INMU2112 Topoğrafya  3 5
               
5.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Mukavemet II 3.5 6   INMU2113 Mukavemet II 3 4
Yapı Statiği I 4 6   Mühendislik tamamlama grubundan Yapı Statiği dersi alınacaktır.  4 6
Zemin Mekaniği I 3 5   Mühendislik tamamlama grubundan Zemin Mekaniği I dersi alınacaktır.  3 5
Hidrolik 3.5 5   INMU4143 Hidrolikte ölçüm teknikleri 3 8
Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği 3.5 5   Mühendislik tamamlama grubundan Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği dersi alınacaktır.  3.5 5
Seçmeli Ders 3 4     Seçmeli Ders 3 4
Mühendislik Ekonomisi II 3 4   INMU4148 Sürdürülebilir Havza Yönetimi 3 4
Karayolu Üstyapı Mühendisliği 3 4   INMU4147 Şantiye Yönetimi 3 4
               
6.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Yapı Statiği II 3.5 6   INMUXXX Yapı Taşıyıcı Sistemleri 3 4
Betonarme I 2.5 4   INMU3120 Betonarme I  3.5 6
Çelik Yapılar I 4.5 6   INMU3121 Çelik Yapılar I  3.5 6
Zemin Mekaniği II 3 5   INMU3117 Zemin Mekaniği II  3 5
Karayolu Mühendisliği I 3.5 5   INMUXXXX İnşaat Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları 3 4
Seçmeli Ders 3 4      Seçmeli Ders 3 4
Yapı Maliyet Analizi 3 4   INMU3025 Yapı Maliyet Analizi 3 4
Yapı Malzemelerinde Durabilite Etkisi 3 4   INMU4126 Yapı Malzemelerinde Durabilite Etkisi 3 4
İstatistiksel Süreç Kontrol 3 4   INMU3062 İstatistiksel Süreç Kontrol 3 4
Afet Kültürü * 2 3   ODAK0001 Afet Kültürü 2 2
               
7.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Bitirme Projesi I 2 6   INMU4044 Bitirme Projesi I 2 6
Betonarme II 2.5 4   INMU4144 Bilgisayar Destekli Betonarme Proje 3 7
İnşaat Yönetimi I 3 4   INMU4028 İnşaat Yönetimi I 3 4
Su Temini ve Çevre Sağlığı 3 4   INMU4030 Su Temini ve Çevre Sağlığı 3 4
Temel İnşaatı I 3 4   INMU4102 Geoteknik Mühendisliğinde Tasarım  3 4
Seçmeli Ders 3 4     Seçmeli Ders 3 4
Seçmeli Ders 3 4     Seçmeli Ders 3 4
         8. Yarıyıldan aktarılan  Seçmeli Ders 3 4
Ahşap Yapılar 3 4   INMU4031 Ahşap Yapılar 3 4
Trafik Mühendisliği 3 4          
Çok Katlı Yapılara Giriş 3 4   INMU4057 Yapı Statiğinde İleri Yöntemler 3 4
Çelik Yapılar II 3 4   INMU4104 Çelik Yapı Tasarımı 3 4
Proje Yönetimi 3 4   INMU3119 Proje Yönetimi 3 4
İnşaat Müh.de Top. Kalite Yönetimi 3 4   INMU4066 İnşaat Müh.de Top. Kalite Yönetimi 3 4
İnşaat Mühendisliğinde Önüretim 3 4          
Hidrolikte ölçüm teknikleri 3 4   Seçmeli ders havuzundan çıkacak    
Öngermeli beton  3 4          
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3   KIMU0081 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2
               
8.Yarıyıl Kredi ECTS   Ders kodu  Eşlenik ders (İntibakı) Kredi ECTS
Bitirme Projesi II  2 10   INMU4124 Bitirme Projesi II 2 8
İnş. Müh. İş Hukuku Kav. ve Uyg.  3 4   INMU4128 İnş. Müh. İş Hukuku Kav. ve Uyg. 3 4
Seçmeli Ders 3 4   Seçmeli Ders 3 4
Seçmeli Ders 3 4   Seçmeli Ders 3 4
Seçmeli Ders 3 4   7. Yarıyıla aktarılacak SEÇMELİ DERS  0 0
Seçmeli Ders 3 4      Seçmeli Ders 3 4
Temel İnşaatı II 3 4          
Ulaştırmada Alt Yapı Tesisleri 3 4          
İnşaat Yönetimi II  3 4       3
Su Kaynakları Mühendisliği 3 4   INMU4050 Su Kaynakları Mühendisliği 3 4
İnşaatta Paydaş Yönetimi  3 4   INMU4067 İnşaatta Paydaş Yönetimi  3
Bilgisayar Destekli Proje Yön. Uyg. 3 4          
Betonarmede Kırılma Mekaniği  3 4   INMU4138 Betonarmede Kırılma Mekaniği 3 4
Uygulamalı girişimcilik 2   MUHG0001 Uygulamalı Girişimcilik 2
Şehir ve Kültür İstanbul 2   ODSK0001 Şehir, Kültür – İstanbul 2
Yapı Maliyet Analizi 3 4   INMU3025 Yapı Maliyet Analizi 3 4