“Bilim Kafe” Etkinliği

Avrupa Birliği H2020 Programı kapsamında desteklenen kısa adı BlueSCities (Blueprints for Smart Cities: Developing the methodology for a coordinated approach to the integration of the water and waste sectors within the EIP Smart Cities and Communities) olan Avrupa Birliği Projesinin bir parçası olarak “Bilim Kafe (Science Cafe)” etkinlikleri planlanmıştır. “Bilim Kafe” ülkemiz için yeni bir kavram olup insanların sosyal alanlarda bilimsel konuları konuşmalarını hedefleyen bir etkinliktir. Bu çerçevede ilk olarak İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kantininde “İstanbul ve Su” başlığı altında 29.02.2016 tarihinde saat 14:00-15:00 arasında bir “Bilim Kafe” etkinliği düzenlenmiştir. Türkiye’de ilk kez yapılmış olan bu Bilim Kafe etkinliği Prof. Dr. Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan ve Araş. Gör. Dr. Sezar Gülbaz tarafından organize edilmiş olup çoğunlukla öğrenci öğretim üyelerinin oluşturduğu yaklaşık 70 kişilik bir grup katılım göstermiştir.

http://muhendislik.istanbul.edu.tr/insaat/wp-content/uploads/2016/03/BLUESCITIES-POSTER-V0.3_turkce-2.pdf

03/03/2016
1283 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920