Bitirme Projesi

2017-2018 Eğitim yılı Güz döneminde Bitirme Projesi I ve II dersleri kapsamında hazırlanacak olan projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili izlenecek prosedür aşağıda verilmiştir. İlgili tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulur.

Her dönem başında Bitirme Projesi dersini verecek danışmanların ders kapsamında yaptıracağı çalışmaların konu başlıkları ilan edilmektedir. Dersi alan öğrenciler çalışmak istedikleri konulara göre danışman tercihini yapacaklardır. Bu tercih yapılırken danışman öğretim üyeleri ile görüşülerek imzaları alınmalıdır.Öğretim üyeleri ile görüşmeyen ve imza almayan öğrenciler 3 danışman tercihi yapacaklardır. Öğrencilere, tercihleri dikkate alınarak Bitirme Komisyonu tarafından bir danışman atanacaktır. Ancak tercih edilen öğretim üyeleri üzerinde yoğunluk olması durumunda, öğrencilerin belirtmiş olduğu anabilim dalı sıralaması dikkate alınarak, tercih dışı bir danışman da atanabilir.Öğrencilerin, “Bitirme Projesi Danışman Bildirim Formu”nu doldurarak 04.10.2017 Salı gününe kadar  Araş. Gör. Dr. Rasim TEMÜR’e teslim etmesi gerekmektedir.

Dönem içerisinde öğrenciler danışmanları ile belirledikleri takvime göre çalışmalarını sürdüreceklerdir.


FİNAL DÖNEMİ

 1. Final dönemi için bitirme projelerinin son teslim tarihi 25.12.2017 Pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra teslim edilecek projeler Bütünleme döneminde değerlendirilecektir.
 2. Bitirme Projesi I dersini alan öğrenciler  2 nüsha ciltlenmiş ve 1 adet elektronik kopya olarak (DVD/CD) projelerini hazırlamalı ve  danışman öğretim üyesine teslim etmelidir.
 3. Bitirme Projesi II dersini alan öğrenciler  danışman öğretim üyeleri tarafından imzalanmış 2 nüsha ciltlenmiş ve 1 adet elektronik kopya olarak (DVD/CD) projelerini hazırlamalı ve saat 14.00 ile 16.00 arasında bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.
 4. Proje ile birlikte “İÜ Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu” da hazırlanmalıdır. Formda proje başlığı, projeyi hazırlayan öğrencilerin adı-soyadı ve numaraları ile proje danışmanı bölümleri bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınmalı ve proje ile beraber 1 nüsha teslim edilmelidir. Bu belge not fişi olarak düzenleneceği için doldurulması zorunludur. Grup çalışmalarında her öğrenci için ayrı ayrı not fişi düzenlenmelidir.
 5. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Proje Yazım Kılavuzu, Bitirme Projesi yazım kurallarını tanımlamaktadır. Projeler kesinlikle yazım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmalı, karton cilt yapılarak teslim edilmelidir. Yazım kurallara uygun yazılmayan, ciltlenmeyen, dosya içerisinde teslim edilen veya spiral cilt yapılan projeler kabul edilmeyecektir. Projenin formatı, öğrencinin başarı notuna etki eder.
 6. Bitirme Projesi II dersini alan öğrencilerin posterlerini hazırlayarak 04.01.2018 Perşembe günü saat 16.00‘ya kadar panolara asması gerekmektedir.
 7. Bitirme Projesi II dersinin sözlü sınavları 5 Ocak 2018 tarihinde yapılacaktır. Öğrencilerin saat 09.00‘da okulda bulunmaları ve sunumlarını teslim etmeleri gerekmektedir.

BÜTÜNLEME DÖNEMİ

 1. Bütünleme dönemi için bitirme projelerinin son teslim tarihi 15.01.2018 Pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra teslim edilecek projeler başarısız kabul edilecektir.
 2. Bitirme Projesi I dersini alan öğrenciler  2 nüsha ciltlenmiş ve 1 adet elektronik kopya olarak (DVD/CD) projelerini hazırlamalı ve  danışman öğretim üyesine teslim etmelidir.
 3. Bitirme Projesi II dersini alan öğrenciler  danışman öğretim üyeleri tarafından imzalanmış 2 nüsha ciltlenmiş ve 1 adet elektronik kopya olarak (DVD/CD) projelerini hazırlamalı ve saat 14.00 ile 16.00 arasında bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.
 4. Proje ile birlikte “İÜ Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu” da hazırlanmalıdır. Formda proje başlığı, projeyi hazırlayan öğrencilerin adı-soyadı ve numaraları ile proje danışmanı bölümleri bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınmalı ve proje ile beraber 1 nüsha teslim edilmelidir. Bu belge not fişi olarak düzenleneceği için doldurulması zorunludur. Grup çalışmalarında her öğrenci için ayrı ayrı not fişi düzenlenmelidir.
 5. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Proje Yazım Kılavuzu, Bitirme Projesi yazım kurallarını tanımlamaktadır. Projeler kesinlikle yazım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmalı, karton cilt yapılarak teslim edilmelidir. Yazım kurallara uygun yazılmayan, ciltlenmeyen, dosya içerisinde teslim edilen veya spiral cilt yapılan projeler kabul edilmeyecektir. Projenin formatı, öğrencinin başarı notuna etki eder.
 6. Bitirme Projesi II dersini alan öğrencilerin posterlerini hazırlayarak 25.01.2018 Salı günü saat 16.00‘ya kadar panolara asması gerekmektedir. 
 7. Bitirme Projesi II dersinin sözlü sınavları 26.01.2017 tarihinde yapılacaktır.

Öğrencilerimizin bu takvimde bulunan gün ve saatlere kesinlikle uyması gerekmektedir

Bahar döneminde Bitirme Projesi II dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler için bölümümüz tarafından ödül töreni yapılmaktadır. Ödül töreninde öğrencilerimiz sunum ve poster dereceleri ile onurlandırılmaktadır. Ayrıca bitirme projesi ile üniversite ya da dış kaynaklı bir proje, yarışma ya da organizasyonda başarı gösteren öğrencilerimiz de başarı belgesi ile onurlandırılmaktadır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin projeleri ödül töreni kapsamında değerlendirilmez.

Proje yazım kılavuzunu ve gerekli diğer belgeleri aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Bitirme Projesi Başvuru Formu
İÜ Bitirme Projesi Yazım Şablonu
İÜ Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu
İÜ Bitirme Projesi Hazırlama Yönergesi
İÜ Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu

 

Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Bitirme Projeleri Komisyonu 

 

23/09/2014
7640 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920