Eğitim – Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans Öğretimi, İÜ Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Ders planındaki dersler Teori (T), Uygulama (U) ve Laboratuvar (L)’dan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra eğitim ve öğretimde proje, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler ve bitirme ödevinin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Dersler zorunlu, seçmeli ve sosyal dersler olarak üç grupta toplanmaktadır.

Zorunlu dersler öğrencinin almak ve başarmak mecburiyetinde bulunduğu derslerdir. İlk yarıyıldan son yarıyıla doğru mesleki dersler sayıca artmakta olup, burada öğrencinin branşı ile ilgili temel formasyonu kazanması amaçlanmaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin İnşaat Mühendisliği’nin belli alanlarına yönelebilmesini ve uzmanlaşmasını sağlamak üzere almak ve başarmak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencinin bu dersleri seçerken mesleki formasyonunu tamamlayan ve geliştiren dersleri alması, ilgi alanını ve mesleki kültürünü arttırması açısından önemlidir. Öğrenci seçmeli derslerden yeterli krediyi tamamlayacak kadarını almak zorundadır. Laboratuvar çalışması içeren derslerde İnşaat Mühendisliğinde yer edinen deneyler öğrenciye tanıtılmakta ve deney sonuçlarının ilgili teorilerle bağdaştırılması ve malzeme davranışlarının anlaşılması daha kolay olmaktadır.

Öğrencinin öğrenimi boyunca aldığı derslerin kredileri toplamının minimum 161,0 olması gerekir. Bunun yanında, toplam kredi içinde, zorunlu derslerin toplam kredilerinin 134,0 ve seçmeli derslerin toplam kredilerinin 27,0 olması şartı da sağlanmalıdır.

Öğrencilerin seçmeli derslerini belirlerken ilgi duydukları İnşaat Mühendisliği konularına yakın dersler seçmeleri tavsiye olunmaktadır. Bilindiği üzere İnşaat Mühendisliği çeşitli anabilim dallarını kapsamakta olup, Bölümümüzde; Yapı, Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Öğrencilerin, tez çalışmalarında ve ileride meslek hayatlarında uzmanlaşmak istedikleri anabilim dallarına ait dersleri seçebilmeleri için seçmeli ders grupları hazırlanmıştır. Her grubun içeriği belirli bir anabilim dalının dersleri ile yoğunlaştırılırken farklı anabilim dalları ile ortak çalışma metotları içeren derslerle de takviye edilmiştir. Öğrencilerin ilgi duydukları anabilim dalını belirleyerek bu anabilim dalına ait seçmeli ders grubunda bulunan seçmeli dersleri almaları uygun olacaktır.

Öğrenciler ilk dört yarıyıl tamamen zorunlu dersleri alırken beşinci yarıyıldan itibaren seçmeli dersleri almaya hak kazanırlar. Seçmeli ders seçme hakkı beşinci ve altıncı yarıyıllar için birer ders, yedinci yarıyıl için üç ders ve sekizinci yarıyıl için dört ders olarak belirlenmiştir. Eğer öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Kümülatif Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (KAGNO), İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen ve ilan edilen not ortalamasından yüksek ise öğrenci bir üst dönemden de seçmeli ders almaya hak kazanır.

11/11/2013
3929 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920