Staj Yönergesi hk.

İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi’nin Çeşitli ve Son Hükümler Başlıklı 4 üncü Bölümünün Hükmü Bulunmayan Haller Başlıklı 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca,

  1. Staj dönemleri; eğitim-öğretim yarıyıllarını izleyen bitirme ve bütünleme sınavları sonrası tatillerde yapılır. Ancak bütünleme sınavı olmayan öğrenciler bitirme sınavları sonrası da staja başlayabilirler. Derslere devam zorunluluğu olan öğrenciler (İkinci Öğretim öğrencileri hariç) Eğitim-Öğretim yarıyılı içinde staj yapamazlar.
  2. Öğrenciler en fazla Bölümünün ders planında belirtilen zorunlu staj süresi kadar gönüllü staj yapabilirler.
  3. Zorunlu stajlarını tamamlamayan öğrenciler gönüllü staj yapamazlar.

Staj Komisyonu

05/02/2018
264 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920