Fizik I Laboratuvarı Deney Raporları Hakkında

13 Aralık 2017 saat 17:00’a kadar deney raporlarını imzalatmayan öğrencilerin imzalarını tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra, rapor durumları teslim edileceği için imza alınmayacaktır. Telafi haftasına katılan ve önceden imzalatamamış öğrenciler  Araş. Gör. Ezgi Gürbüz, Araş. Gör. Fatma Tuğçe Çınar ve Araş. Gör. Seda Temel’den imzalarını tamamlamalıdır. İmza alırken raporlarını teslim etmiş öğrenciler raporlarını Araş. Gör. Ezgi Gürbüz’den  geri alabilirler.

11/12/2017
193 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920