Bitirme Projesi teslimleri

  • Bitirme Projesi I ve II dersini alan öğrenciler  2 nüsha ciltlenmiş ve 1 adet elektronik kopya olarak (DVD/CD) projelerini hazırlamalı ve 29.05.2017 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.
  • Bitirme Projesi I ve II dersini alan öğrenciler  proje ile birlikte “İÜ Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu”nu da hazırlamalıdırlar. Formda proje başlığı, projeyi hazırlayan öğrencilerin adı-soyadı ve numaraları ile proje danışmanı bölümleri bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınmalı ve proje ile beraber 1 nüsha teslim edilmelidir. Bu belge not fişi olarak düzenleneceği için doldurulması zorunludur. Grup çalışmalarında her öğrenci için ayrı ayrı not fişi düzenlenmelidir.
29/05/2017
416 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920