Staj

Stajlar ile İlgili Önemli Kurallar;

 1. Staj ile ilgili tüm kurallar ve doldurulması gereken dokümanlar için lütfen linki tıklayınız. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=8821
 1. Stajda doldurulan punataj cetveli kesinlikle öğrenci işlerine verilecektir. (Bu konu ile ilgili gerekli bilgilere ve notlara http://muhendislik.istanbul.edu.tr/?p=8821 linkinden ulaşabilirsiniz.
 1. Staj işlemlerinin başlatılması için gereken evraklar eksiksiz” olarak (fotoğraf, imza ve onaylar) bölümdeki staj dolabına atılacaktır.Evrak teslimi için son tarih bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden 45 gün önce olacaktır. Yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için bu tarih 15 Mayıs 2017’dir. Bu tarihten sonra gelen ve/veya eksik olan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.Teslim edilecek belgeler;
 • 3 adet Zorunlu Staj Formu (imzalı, onaylı ve fotoğraflı)
 • Sağlık yardım beyan ve taahhütnamesi (öğrenci imzalı)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)
 •  Öğrenci kimliği fotokopisi (önlü-arkalı)
 1. Stajla ilgili sorular staj komisyon üyelerine gidilerek yüz yüze sorulamayacak; sorulması durumunda cevap verilmeyecektir. Öğrenciler staj ile ilgili tüm sorularını stajinsaat@gmail.com adresini kullanarak mail yolu ile iletebileceklerdir.
 1. Öğrencilerin staj süreleri en fazla, staj formunda beyan ettiği kadar olmalıdır. Beyan ettiği günden fazla staj yapan öğrencilerin fazla günleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Staj defterleri, iş takibinin yapıldığı, sosyal aktivitelerin (şantiyede çay içmek, ilk gün personelle tanışmak v.b.) yazılamayacağı; inşaat mühendisliği ile ilgili teknik konularının anlatıldığı özel dokümanlardır. Bu doğrultuda yazılmayan günler geçersiz sayılacaktır.
 1. Staj defterleri ile birlikte kapalı zarf içerisinde verilen ve staj yapılan firma yetkilileri tarafından doldurulması gereken “Öğrenci Staj Fişi” üzerinde defteri imzalayan yetkili amirin oda sicil/ diploma numarası mutlaka bulunmalıdır.
 1. Her staj günü için en az bir sayfa ayrılmalıdır.Mümkünse hergün için en az bir fotoğraf konmalıdır.
 1. Staj başladıktan sonra staj yeri değiştirilemez.
 1. Birinci sınıf sonunda en fazla 20 günlük staj yapılabilir.
 1. Öğrenciler inşaat mühendisliği ile dolaylı olarak bağlantılı faaliyet gösteren firmalarda staj yeri seçmemelidir. Aksi takdirde bu yerde yapılan staj geçersiz sayılacaktır. Faaliyet alanı inşaat mühendisliği kapsamı dışında olan firmalar şu şekilde özetlenebilir;
 • Yapı marketleri
 • Mimari ofisler
 • Elektrik ve/veya tesisat projesi hazırlayan bürolar v.b
 1. Öğrencilerin laboratuvarlarda staj yapmaları mümkündür. Ancak laboratuvar stajları en fazla 15 gün olabilecek ve şantiye stajı günleri yerine sayılacaktır. Buna göre öğrencilerin staj günlerini tamamlamak için iki seçenek mevcuttur:
 •    15 gün laboratuvar +  30 gün şantiye + 25 gün büro  = 70 gün
 •    45 gün şantiye + 25 gün büro                                          = 70 gün
 • Aynı dönem içinde hem şantiye hem de büro stajı yapacak öğrencilerin iki staj       için de ayrı ayrı “Zorunlu Staj Formu”ilmektedir. Defterin şantiye ve büro kısmı birbirinden ayrı yazılmalıdır.

  İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

 

 

 

   

 

21/02/2017
3799 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00 / 17920