Yararlı Kaynaklar

İstatistik Dosyalar

F Dağılımı Tablosu
Normal Dağılım Tablosu
Poisson Dağılım Tablosu
t Dağılım Tablosu

 

Deney Tasarımı ile İlgili Dosyalar

DOE L16 Tablosu Öğr. Vers.

Proje Yönetimi Ders Notları

Proje Yönetimi El Kitabı
Örnek Projeler I
Örnek Projeler II
Proje Yönetimi Ders Notları

 

Endüstri Mühendisline Giriş ile ilgili çeşitli kitaplar:

Amaç
Beşinci Disiplin

 

Endüstri Mühendisliği ile ilgili çeşitli sayfalar:

Wikipedia
Global Management Challenge