Bitirme Projesi

BİTİRME PROJESİ – I ve BİTİRME PROJESİ – II DERSLERİ

İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

1) Bitirme Projesi I dersini alan her öğrenci; bitirme projesinin konusunu, ilgili öğretim üyesi ile birlikte belirleyecektir.

2) Öğrenciler, bitirme projelerini hazırlarken; İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölüm web sayfasında ilan edilmiş olan;

3) Öğrenci; Bitirme Projesi Başvuru Formu’nu, tez danışmanı olan öğretim üyesine; ilgili yarıyıldaki ders alma süreci içerisinde , 3 nüsha olacak şekilde
imzalatır. Ders alma süreci dahilinde ilgili araştırma görevlisine (Araş.Gör.Özlen ERKAL SÖNMEZ) imzalı şekilde  teslim edilir. Dönem içine sarkan Bitirme Projesi I başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve zamanında başvuru yapmayan öğrenciler, ilgili dersten başarısız sayılacaktır. Bitirme Projesi II için (Bitirme Projesi I kapsamında ilgili form bölüme teslim edilmiş olacağından) yeni bir form teslimine gerek yoktur.

4) Her öğrenci; danışmanı olan öğretim üyesi ile, öğretim üyesinin belirlediği gün ve saatlerde periyodik olarak görüşerek proje çalışmasını açıklamalı; çalışmasını, danışman gözetiminde ilerletmelidir.

5) Danışman öğretim üyesinden onay alınmadan basılmış olan bitirme projeleri, bölüm tarafından teslim alınmayacak ve öğrenci, sözlü savunma sınavına katılamayacaktır.

6) Bitirme Projesini tamamlayan öğrenci; danışmanından, projenin basılabilmesi için son onayı aldıktan sonra;

  • Projesini ciltleterek (2 nüsha halinde)
  • Proje tam metninin word ve pdf formatları ile projedeki sayısal uygulama dosyalarının tamamını içeren CD’yi (1 adet olmak üzere) bölüme teslim edecektir.

7) Ciltlenmiş tezlerin sırtlık yazıları da (sayfa sayısı az olan tezler de dahil olmak üzere) mutlaka yazılmış olmalıdır.

8) Öğrenci, Bitirme Projesi’ni Sözlü Savunma sınavına gelirken; yanında 2 nüsha olmak üzere “Bitirme Projesi Değerlendirme Formu” getirmelidir.

Bitirme Projeleri ile İlgili Kurallar

Bitirme Projesi Başvuru Formu

Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

Bitirme Projesi Yönergesi

Bitirme Projesi Konu Başlıkları

Bitirme Projesi Yazım Klavuzu

Tez iç-dış kapak

Sırtlık Yazısı

Örnek 1

Örnek 2