Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE LİSANS EĞİTİMİ

 

Endüstri mühendisliği bölümü İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin en yüksek puanla ve en yüksek yüzdelik dilimden öğrenci alan programıdır. Her yıl üniversiteye
giriş sınavında önemli bir başarı elde etmiş öğrencilerin kayıt yaptırdığı program mezunlarının istihdamı kapsamında da başarılı bir tablo ortaya koymaktadır.

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet için minimum 159,5 kredi (240 AKTS) gereklidir. Eğitim dili %30 İngilizce’dir. Öğrenim boyunca öğrenciler bilgisayar, işletme,
temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kapsamında çok sayıda ders ve staj çalışmasında yer alırlar. Ayrıca mezuniyet için son sınıfta iki dönem boyunca bitirme projesi gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Zorunlu stajlar ise atölye stajı (10 işgünü), bilgisayar stajı (20 işgünü) ve endüstri mühendisliği stajı (20 işgünü)’dür.

Geçmiş yıllar itibariyle bölümümüzün taban puanları aşağıdaki tabloda görülmektedir:

YILPUAN TÜRÜEN DÜŞÜK PUAN
2006SAY-2326.657
2017MF-4405,39739
2016MF-4421,60986
2015MF-4399,14342
2014MF-4415,42638
2013MF-4411,98071
2012MF-4447,08386
2011MF-4481.714
2010MF-4489.190
2009SAY-2336.658
2008SAY-2337.979
2007SAY-2345.239