Bölüm Hakkında

Eğitim-öğretim faaliyetine 1990 yılında başlayan İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin 13 bölümünden biridir.

1990 yılından itibaren;
1990 – 1993 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖZDEMİR
1993 – 2000 yılları arasında Prof. Dr. Halit Kasa
2000 – 2006 yılları arasında Prof. Dr. Ekrem Manisalı
2006 – 2016 yılları arasında Prof. Dr. Şakir Esnaf 

bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.

2016 yılından itibaren ise  bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Alp Baray yürütmektedir.

2001 – 2002 eğitim öğretim döneminde yüksek lisans ve doktora eğitimine başlayan İ.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümü bu güne kadar lisans düzeyinde yaklaşık 1200 öğrenci mezun etmiştir. 2007 – 2008 akademik döneminde ders planında köklü değişiklikler yapılan Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’nin gözde bölümlerinden biridir.

Bölümün Misyonu

Endüstri ile işbirliğini hayata geçirmiş akademik kadrosu ile dünyaya paralel bilgi ve teknoloji üretebilmenin yanı sıra, mevcut bilgi ve teknolojileri ülkesinin çıkarları doğrultusunda kullanabilme becerisinde, araştırmacı kimliği ile birlikte yönetebilme yeteneğinde, çağdaş, yenilikçi, analitik düşünce yapısına sahip topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Seçkin öğrencilerinin tercih ettiği, ülkemizin hizmet ve üretim sektöründe karşılaşılan sorunları çağdaş yöntemlerle çözmekte rol üstlenen ve bu yeteneğe sahip endüstri mühendislerinin yetiştiği, araştırma ve eğitim – öğretim kalitesi ile önce Türkiye’de, daha sonra da dünyada tanınan bir bölüm olmak.

Eğitim Öğretim

Endüstri Mühendisliği insan , makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanır. Bölümümüz eğitim-öğretim programı gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer üniversitelerdeki endüstri mühendisliği programları ile benzerlik taşımakla birlikte önemli farklılıklara da sahiptir. Bunlardan birincisi lojistik yönetimi, yapay zeka, sistem mühendisliği, bilişim sistemleri gibi çağdaş ve güncel konulara verilen önem ve ağırlık, diğeri ise öğretim programının yürütülmesinde İstanbul üniversitesinin tüm fakültelerinden alınan destek ve mühendislik fakültesinin disiplinler arası yapısından kaynaklanan zenginliğidir

Çalışma Alanları

Öğrencilerini tüm şirketlerde üst düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştiren Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar imalat, dağıtım, lojistik, enerji,yazılım, eğitim-danışmanlık, telekomünikasyon, sağlık, sigorta,bankacılık ve finans sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör firmaları ile kamu kuruluşlarının üretim planlama, kalite güvence, lojistik, tedarik zinciri, satın alma, bilgi işlem, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, proje planlama ,finans ve muhasebe departmanlarında çalışmaktadırlar.

Lisans Programı

Endüstri mühendisliği bölümü İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin en yüksek puanla ve en yüksek yüzdelik dilimden öğrenci alan programıdır. Her yıl üniversiteye
giriş sınavında önemli bir başarı elde etmiş öğrencilerin kayıt yaptırdığı program mezunlarının istihdamı kapsamında da başarılı bir tablo ortaya koymaktadır.

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet için minimum 159,5 kredi (240 AKTS) gereklidir. Eğitim dili %30 İngilice’dir. Öğrenim boyunca öğrenciler bilgisayar, işletme,
temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kapsamında çok sayıda ders ve staj çalışmasında yer alırlar. Ayrıca mezuniyet için son sınıfta iki dönem boyunca bitirme projesi gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Zorunlu stajlar ise atölye stajı (10 işgünü), bilgisayar stajı (20 işgünü) ve endüstri mühendisliği stajı (20 işgünü)’dür.

Geçmiş yıllar itibariyle bölümümüzün taban puanları aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Yıl Puan Türü      En Düşük
2013 MF-4 411,98071
2012 MF-4 447,08386
2011 MF-4 481.714
2010 MF-4 489.190
2009 SAY-2 336.658
2008 SAY-2 337.979
2007 SAY-2 345.239
2006 SAY-2 326.657

Endüstri ve Kalite Kulübü (IQ)

Bölümümüz bünyesinde kurulan ve bölümümüz öğrencileri tarafından yürütülen Endüstri ve Kalite Kulübü (IQ)’ nün faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için kulüb web sitesini ziyaret edebilirsiniz.