İstanbul Üniversitesi

2017-18 Güz Bitirme Projesi Teslimleri

Final dönemi bitirme projesi teslimleri, bitirme projesi danışman hocanızın belirteceği son teslim tarihi esas alınarak, 1 adet basılı cilt ve 1 cd şeklinde Araş.Gör.Dr. Özlen ERKAL SÖNMEZ’e  yapılacaktır. Teslim edilecek cd’ler; tezin word ve pdf formatları ile (varsa) uygulama dosyalarının tamamını içermelidir. Danışmanların daha erken bir tarih  belirtmemesi durumunda, teslimler en geç 5 Ocak 2018 saat 16:00’ya kadar yapılabilir. Tezler, bölüm web sitemizdeki ilgili sekme altında belirtilen yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Cilt kapağında, kapak formatımıza uygun ve açık şekilde, Bitirme Projesi I veya Bitirme Projesi II yazmalıdır. (“Bitirme Projesi I/II” gösterimi doğru değildir.) İnce ciltlerde dahi, tezin sırtlık yazısı bulunmalıdır. 

Bitirme Projesi II öğrencilerinin final dönemi sözlü savunma sınavları, 9 Ocak 2018 Salı günü  saat 10:30’da bölümde yapılacaktır.

20/12/2017
156 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00