İstanbul Üniversitesi

Tüm Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine! (ÖNEMLİ)

Lisansüstü programlarımızda öğrenciliği devam edenlerin, yüksek lisans ve doktora mail gruplarımıza üye olabilmeleri için, düzenli takip edecekleri mail adreslerini ve programlarını (YL/DR) Araş. Gör. Dr. Özlen ERKAL SÖNMEZ’e (ozlenerkal@istanbul.edu.tr) acilen bildirmesi gerekmektedir. 

2017-18 Bahar döneminden itibaren lisansüstü öğrencileriyle iletişim, bu kanalla sağlanacaktır. 

19/12/2017
147 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00