İstanbul Üniversitesi

Bitirme Projesi Başvuru Formu Teslimleri

Bitirme Projesi Başvuru Formları için son teslim tarihi 9 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 15:30′dur. Formlar Araş.Gör.Dr. Özlen ERKAL SÖNMEZ’e elden teslim edilecektir.

03/10/2017
111 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00