İstanbul Üniversitesi

Kısmi Zamanli Öğrenci (KZÖ) Çalışma Başvuruları hk.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 18.09.2017 tarihinde başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki Başvuru Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalışma programı kapsamında aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden KZÖ başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin başvuru formları ve İstanbul Üniversitesi KZÖ Başvurusu Değerlendirme Formu vasıtasıyla belirlenmiş olan form puanları, “Mülakat Formu” ile birlikte en geç 29.09.2017 mesai bitimine kadar KZÖ çalıştıran birimlerin daha önceden Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi (İÜREB)’ ne bildirmiş olduğu KZÖ Seçme Komisyonu üyelerine e-posta yolu ile gönderilecektir.

Mülakata alınacak öğrencilerin mülakat tarihi, her birim için KZÖ Seçim Komisyonu tarafından belirlenmeli ve öğrenciler mülakat tarihi ile ilgili bilgilendirilmelidir. Komisyon tarafından yapılacak olan mülakatta her bir öğrenci için verilmesi gereken mülakat puanı ve öğrenci isimleri çalışacakları alt birim ile birlikte mülakat formuna yazılacaktır. Asil ve yedek liste form puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek olup, birimlerin asil ve yedek listelerini belirlemeksizin tüm öğrenciler için bir puan belirtmeleri gerekmektedir.

KZÖ Seçim Komisyon üyelerinin tümünün imzalarının bulunacağı mülakat formlarının en geç 05.10.2017 mesai bitimine kadar İÜREB’ e ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Birimimize ulaşan evraklarda yer alan öğrencilerimizin işe alımı ise diğer öğrencilerimizin mağdur olmaması için ancak bir sonraki ay yapılabilecektir.

Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri, 09.10.2017 tarihinde http://sks.istanbul.edu.tr/ ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13 adreslerinde ilan edilecektir. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı 15.10.2017 itibariyle başlayacaktır.

Bilginize…

18/09/2017
210 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00