İstanbul Üniversitesi

Bitirme Projesi Başvuru Formu Son Teslim Tarihi

Bitirme Projesi Başvuru Formu’nun eksiksiz şekilde doldurulması, danışmana imzalatılması ve 3 nüsha halinde bölüme teslim edilmesi için son tarih; 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihten sonra getirilecek formlar kesinlikle teslim alınmayacak ve öğrencinin ilgili derse kaydı yapılmayacaktır.

29/08/2016
972 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00