Misyon ve Vizyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının
 
Misyonu:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında evrensel düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilen, mesleğini tüm dünyada icra edebilecek, toplumun elektrik-elektronik alanında karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilen mühendislerin yetişmesine rehberlik etmek.
 
Vizyonu:
Sektörde aranan Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştiren; güncel, bilimsel ve teknolojik problemlere çözümler üretebilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
 
Eğitim Amaç ve Hedefleri
Amaç:
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin her alanında verilen çağdaş ve profesyonel eğitimle analitik düşünebilen, teknik açıdan tam donanımlı, güncel gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri kendi alanına uygulayabilen, meslek etiğine saygılı mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektir.
 
Hedef:
Çağdaş ve profesyonel lisans eğitimi nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, yetiştirdiği mühendislerin sahip olduğu bilgi, beceri ve değerlerle programının başarısını kanıtlamış, bünyesinde yapılan araştırma ve projelerle sektörel ve akademik alanda öncü bir kurum olmak.

12/11/2013
2170 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00