Digital Speech Processing (ÖÖ ve İÖ) / Sayısal Ses İşleme (FBE) final sınavı

26 Mayıs 2017 Cuma günü 10.15-11.45 saatleri arasında Bilgisayar Laboratuvarında (4.kat) yapılacaktır.

11/05/2017
488 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00